ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa lam sơn

Đề bài

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi tăng thêm ý nghĩa lịch sử vẻ vang gì?

Bạn đang xem: ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa lam sơn

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk trang 93 nhằm tư duy vấn đáp.

Xem thêm: truyện báo thù

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Kết giục hai mươi năm đô hộ tàn bạo của phong con kiến ngôi nhà Minh.

Xem thêm: đọc truyện đế bá

- Đất nước sạch sẽ bóng quân xâm lăng, giành lại được song lập, tự động ngôi nhà, hòa bình dân tộc bản địa.

- Mở đi ra giai đoạn trở nên tân tiến mới mẻ của xã hội, giang sơn, dân tộc bản địa nước ta - thời Lê sơ.

Loigiaihay.com