ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ 16 là gì

Đề bài

Hãy nêu chân thành và ý nghĩa của trào lưu dân cày đầu thế kỉ XVI.

Bạn đang xem: ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ 16 là gì

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 106 nhằm vấn đáp.

Xem thêm: truyện báo thù

Lời giải chi tiết

Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị dập tắt vẫn sở hữu ý nghĩa:

- Góp phần xúc tiến quy trình sụp sập trong phòng Lê ra mắt nhanh gọn.

Xem thêm: truyen xuyen nhanh

- Thể hiện tại ý chí đấu giành của quần chúng. # ngăn chặn một sơn hà phong con kiến vẫn rủi ro khủng hoảng, giảm sút.

- Thể hiện tại hiện tượng xích míc xã hội nóng bức ở đầu thế kỉ XVI.

Loigiaihay.com