ý nghĩa chủ yếu của chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở đồng bằng sông hồng

Câu chất vấn liên quan

 • Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

  Bạn đang xem: ý nghĩa chủ yếu của chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở đồng bằng sông hồng

 • Ý này ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực tài chính, ở n

  Ý này ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo đuổi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận ấn định đích thị nhất là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Xem thêm: truyện báo thù

  Loại biểu loại tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc nhập quy trình lúc này, vận tốc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN trình diễn ra

 • Trong chống tài chính công nghiệp- kiến thiết đem xu hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- kiến thiết đem xu hướng

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng tự sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng tự sông Hồng tuy nhiên ko ở trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Xem thêm: rực cháy đam mỹ

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là: