ý nào không đúng

Câu hỏi:

30/05/2020 5,597

C. Lưu trữ, xử lí, phân tách, tổ hợp tài liệu ko gian

Bạn đang xem: ý nào không đúng

C. Lưu trữ, xử lí, phân tách, tổ hợp tài liệu ko gian

Đáp án chủ yếu xác

D. Xác quyết định được địa điểm và phía dịch chuyển của một cơn sốt lúc nghe dự đoán thời tiết

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương pháp Khu Vực thể hiện tại Điểm lưu ý náo tại đây của những đối tượng người dùng địa lí

A. Phân phụ vương phân giã, lẻ tẻ

B. Phân phụ vương bên trên phạm vi rộng lớn lớn

C. Phân phụ vương theo gót những điểm cụ thể

D. Phân phụ vương ở những điểm nhất định

Câu 2:

Đ thể hiện tại những luồng di dân bên trên phiên bản đồ dùng, cần dùng cách thức bộc lộ này sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp phiên bản đồ dùng - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đàng gửi động

Câu 3:

Đối tượng địa lí này tại đây được thể hiện tại bởi vì cách thức kí hiệu đàng gửi động?

A. Hướng bão, dòng sản phẩm biển

B. Mỏ tài nguyên, trung tâm công nghiệp

Xem thêm: thích em từng giây

B. Mỏ tài nguyên, trung tâm công nghiệp

D. Các vùng phân bổ rừng, những đồng cỏ

Câu 4:

Ý này tại đây đúng mực khi nói tới tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

A. Bản đồ dùng toàn cầu thông thường với tỉ lệ thành phần to hơn phiên bản đồ dùng quốc gia

B. Bản đồ dùng vương quốc và phiên bản đồ dùng toàn cầu thông thường với tỉ lệ thành phần tương tự nhau

C. Bản đồ dùng với tỉ lệ thành phần càng nhỏ càng dễ dàng xác lập Điểm lưu ý của đối tượng

D. Bản đồ dùng với tỉ lệ thành phần càng rộng lớn thì những đối tượng người dùng địa lí càng được thể hiện tại chi tiết

Câu 5:

Đặc trưng của cách thức Khu Vực là

A. thể hiện tại cơ cấu của một loại đối tượng người dùng riêng rẽ lẻ

B. thể hiện tại unique của một loại đối tượng người dùng riêng rẽ lẻ

C. thể hiện tại sự thịnh hành của một loại đối tượng người dùng riêng rẽ lẻ

D. thể hiện tại động lực cải cách và phát triển của một loại đối tượng người dùng riêng rẽ lẻ

Câu 6:

Kí hiệu đối tượng người dùng này tại đây nằm trong group kí hiệu hình học

A. Sắt, than

B. Apatit, bôxit

C. Trâu, bò

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

D. Nước khoáng, niken

TÀI LIỆU VIP VIETJACK