xâu kí tự có độ dài bằng 0 gọi là

Câu hỏi:

09/07/2020 1,288

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Bạn đang xem: xâu kí tự có độ dài bằng 0 gọi là

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu hàm eof( ) cho tới độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí:

A. Cuối tệp

B. Đầu dòng

C. Đầu tệp

D. Cuối dòng

Câu 2:

Câu mệnh lệnh Var <tên biến chuyển tệp> : Text; ý nghĩa là:

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến chuyển tệp

B. Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm dữ liệu

C. Khai báo biến chuyển tệp

D. Thủ tục đóng góp tệp

Câu 3:

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục nhằm đóng góp tệp với dạng:

A. Close(<tên tệp>);

B. Stop(<biến tệp>);

C. Stop((<tên tệp>);

D. Close(<biến tệp>);

Câu 4:

Cho đoạn lịch trình sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s[length(s)]));

Kết ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘X’

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

B. ‘U’

C. ‘A’

D. ‘N’

Câu 5:

Cho đoạn lịch trình sau:

s := ‘1001010’;

write(pos(‘012’, s));

Kết ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. 0

B. ‘0’

C. 3

D. ‘3’

Câu 6:

Để gắn thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến chuyển tệp tao dùng câu lệnh:

A. <biến tệp> := <tên tệp>;

B. assign(<biến tệp> , <tên tệp>);

C. <tên tệp> := <biến tệp>;

D. assign(<tên tệp> , <biến tệp>);

Câu 7:

Câu mệnh lệnh Reset(<biến tệp>) ; ý nghĩa gì?

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến chuyển tệp

B. Khai báo biến chuyển tệp

C. Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm dữ liệu

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

D. Thủ tục đóng góp tệp