xác định khóa của một bảng để làm gì

1.1. Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu là 1 trong luyện định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả cấu tạo tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

Bạn đang xem: xác định khóa của một bảng để làm gì

Theo những nấc tế bào mô tả cụ thể về CSDL, rất có thể phân loại những quy mô tài liệu trở nên nhị loại:

 • Mô hình lôgic (còn gọi là mô hình tài liệu bậc cao) mang lại tế bào mô tả CSDL ở tại mức định nghĩa và nấc khuông nom, tế bào mô tả thực chất lôgic của tài liệu được lưu trữ;
 • Mô hình vật lí (còn gọi là mô hình tài liệu bậc thấp) mang lại tế bào mô tả CSDL ở tại mức vật lí, vấn đáp mang lại thắc mắc "Dữ liệu được tàng trữ như vậy nào?".

Có nhiều quy mô tài liệu bậc cao tuy nhiên ở phía trên tao chỉ nói đến mô hình tài liệu quan liêu hệ vì như thế cho tới ni này là quy mô phổ cập nhất vô thực tiễn xây đắp những phần mềm CSDL. 

1.2. Mô hình tài liệu quan liêu hệ

Mô hình tài liệu quan liêu hệ (gọi tắt là mô hình quan liêu hệ) được  E. F. Codd khuyến cáo năm 1970. Trong khoảng chừng tía mươi năm quay về phía trên, những hệ CSDL xây đắp theo đòi quy mô mối quan hệ được sử dụng đặc biệt phổ cập.

Trong quy mô quan liêu hệ:

 • Về mặt mũi cấu trúc:
  • Dữ liệu được thể hiện tại trong số bảng.
  • Mỗi bảng bao hàm các hàngcác cột thể hiện tại vấn đề về một cửa hàng.
  • Các cột biểu thị các nằm trong tính của cửa hàng và thương hiệu cột thông thường là tên gọi của tính chất.
  • Mỗi sản phẩm biểu thị cho một thành viên, bao gồm một bộ các độ quý hiếm ứng với những cột.
 • Về mặt mũi thao tác bên trên dữ liệu:
  • Có thể cập nhật dữ liệu như tăng, xóa hay sửa bạn dạng ghi vô một bảng.
  • Các kết ngược thám thính tìm kiếm thông tin qua chuyện truy vấn tài liệu đạt được nhờ triển khai những thao tác bên trên tài liệu.
 • Về mặt mũi những buộc ràng dữ liệu:  Dữ liệu trong số bảng nên thoả mãn một vài buộc ràng. Chẳng hạn, không được đem nhị cỗ nào là vô một bảng như là nhau trả toàn.

Xem thêm: truyện chàng rể quyền thế

1.3. Cửa hàng tài liệu quan liêu hệ

a. Khái niệm

 • Cơ sở tài liệu được xây đắp dựa vào quy mô tài liệu mối quan hệ gọi là cơ sở tài liệu quan liêu hệ.
 • Hệ QTCSDL dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan liêu hệ.

b. Các đặc thù của một quan liêu hệ

Một mối quan hệ vô hệ CSDL mối quan hệ đem những đặc thù chủ yếu sau:

 • Mỗi quan hệ mang tên nhằm phân biệt với các quan hệ khác;
 • Các bộ là có một không hai và ko phân biệt loại tự;
 • Mỗi thuộc tính có thương hiệu phân biệt và ko phân biệt loại tự;
 • Quan hệ không có thuộc tính nhiều trị hay phức hợp.
  • Thuộc tính nhiều trị: 1 tính chất ứng trong tương đối nhiều cỗ giá bán trị;

  • Phức hợp: Một tính chất đem 2 độ quý hiếm.

Lưu ý:

Xem thêm: đêm tân hôn ngủ trong quan tài

 • Quan hệ là bảng;
 • Thuộc tính là ngôi trường (cột);
 • Bộ là bạn dạng ghi (hàng).

1.4. Khóa và links Một trong những bảng

a. Khóa

 • Khoá của một bảng là 1 trong luyện tính chất bao gồm một hoặc một vài tính chất của bảng đem nhị tính chất:
  • Không đem nhị cỗ (khác nhau) vô bảng có mức giá trị đều nhau bên trên khoá.
  • Không đem luyện con cái thực sự nào là của luyện tính chất này còn có đặc thù.

b. Khóa chính

 • Một bảng rất có thể có rất nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người tao thông thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm khoá chính (primary key). 
 • Trong một hệ QTCSDL mối quan hệ, Khi nhập tài liệu cho 1 bảng, độ quý hiếm của mọi cỗ bên trên khóa chủ yếu ko được nhằm trống
 • Các hệ QTCSDL mối quan hệ trấn áp vấn đề này và đáp ứng sự nhất quán tài liệu, rời tình huống vấn đề về một đối tượng người dùng xuất hiện tại rộng lớn một thứ tự sau những update tài liệu. Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng như thế về tài liệu còn được gọi là ràng buộc chu toàn thực thể (hay gọi ngắn ngủi gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

 • Mỗi bảng đem tối thiểu một khóa. Việc xác lập khoá tùy theo mối quan hệ lôgic của những tài liệu chứ không hề tùy theo độ quý hiếm những tài liệu.
 • Nên lựa chọn khoá đó là khoá đem không nhiều tính chất nhất.

c. Liên kết Một trong những bảng

Thực hóa học sự links Một trong những bảng là dựa vào tính chất khóa.