vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

Câu hỏi:

14/02/2022 10,502

A. Duyên hải Nam Trung Sở và Đông Nam Sở.

Bạn đang xem: vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

B. Trung du miền núi Bắc Sở và Đông Nam Sở.

C. Đồng vị sông Cửu Long và Đông Nam Sở.

Đáp án chủ yếu xác

D. Đồng vị sông Cửu Long và Đồng vị sông Hồng.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng nào là sở hữu đàn trườn với quy tế bào lớn số 1 nước ta?

Câu 2:

Điều khiếu nại đương nhiên tiện nghi nhằm cách tân và phát triển cây lúa ở việt nam là

Câu 3:

Nguyên nhân đương nhiên đa phần hùn việt nam sở hữu cơ cấu tổ chức cây cối và gia cầm phong phú và đa dạng là do

Câu 4:

Hiện ni, chăn nuôi trườn sữa việt nam sở hữu Xu thế cách tân và phát triển mạnh ở

Câu 5:

Trong cơ cấu tổ chức của ngành trồng trọt việt nam, thể hiện của việc phong phú và đa dạng hóa là gì?  

Câu 6:

Nguyên nhân nào là tại đây khiến cho chăn nuôi heo cách tân và phát triển mạnh ở đồng vị sông Hồng

Câu 7:

Sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra ngành trồng trọt việt nam được thể hiện là

Câu 8:

Vùng chăn nuôi heo thông thường gắn đa phần với

Câu 9:

Hai vùng trung tâm tạo ra lúa lớn số 1 việt nam là

Câu 10:

Ở việt nam, chăn nuôi cướp tỉ trọng thấp nhập nông nghiệp vẹn toàn nhân đa phần do

Câu 11:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2009 - 2019

 (Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Xem thêm: lâm áng tư

2009

2013

2014

2017

2019

Cây công nghiệp mặt hàng năm

753,6

730,9

710,0

611,80

520,60

Cây công nghiệp lâu năm

1 936,0

2 110,9

2 133,5

2.219,80

2.192,30

 (Nguồn: Niên giám tổng hợp VN 2019, Nhà xuất phiên bản Thống kê, 2019)

Dựa nhập bảng số liệu bên trên phán xét nào là tại đây chính với diện tích S cây lâu năm của việt nam tiến trình 2009 - 2019?

Xem thêm: truyện sói và dương cầm

Câu 12:

Trong thời hạn qua loa, diện tích S trồng lúa ko tăng nhiều tuy nhiên sản lượng lúa tăng thêm nhanh chóng, vấn đề này bệnh tỏ

Câu 13:

Các loại cây lâu năm nhiều năm như cao su đặc, hồ nước chi tiêu, điều được trồng nhiều ở vùng nào là sau đây?

Câu 14:

Cây thực phẩm ở việt nam bao gồm