vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta hiện nay là

Câu căn vặn liên quan

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

  Bạn đang xem: vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta hiện nay là

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu vật dụng thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân theo gót bộ phận tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh chính nhất là :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất sở hữu xu hướng

  Xem thêm: lâm áng tư

  Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất sở hữu xu hướng

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của giang sơn vô tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của giang sơn vô tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của việt nam thao diễn ra

 • Đâu là sự việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của điểm I :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp) của việt nam, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Ý này ko chính về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở n

  Xem thêm: cục cưng bé nhỏ ăn cơm chưa

  Ý này ko chính về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở việt nam vẫn hình thành:

 • Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?