việc xây dựng các cảng nước sâu ở duyên hải nam trung bộ thuận lợi là do

Câu căn vặn liên quan

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

  Bạn đang xem: việc xây dựng các cảng nước sâu ở duyên hải nam trung bộ thuận lợi là do

 • Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ gia dụng thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp) của VN, ngành lắc tỉ trọng tối đa là :

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia nhập quá trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia nhập quá trình lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN trình diễn ra

  Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

 • Ý này ko đích về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý này ko đích về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân bám theo bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh đích nhất là :

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- kiến tạo với xu hướng

  Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- kiến tạo với xu hướng

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :