việc hình thành cơ cấu kinh tế nông lâm ngư nghiệp ở vùng bắc trung bộ góp phần

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta vô phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo

Xem thêm: truyện báo thù

Có từng nào tuyên bố tại đây chính về vẹn toàn nhân rất cần được bịa đặt yếu tố tạo hình tổ chức cơ cấu nông, lâm, ngư ở Bắc Trung Bộ?1) Góp phần tạo ra tổ chức cơ cấu ngành mang đến nền kinh tế tài chính của vùng.2) Tạo thế liên trả vô cải tiến và phát triển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính bám theo cương vực.3) Mỗi tỉnh lên đường kể từ nhộn nhịp quý phái tây đều phải sở hữu biển khơi, đồng vì thế, gò cồn và núi.4) Trong ĐK công nghiệp hoá, nên phụ thuộc những nguồn lực có sẵn hiện tại...Đọc tiếpCó từng nào tuyên bố tại đây chính về vẹn toàn nhân rất cần được bịa đặt yếu tố tạo hình tổ chức cơ cấu nông, lâm, ngư ở Bắc Trung Bộ?1) Góp phần tạo ra tổ chức cơ cấu ngành mang đến nền kinh tế tài chính của vùng.2) Tạo thế liên trả vô cải tiến và phát triển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính bám theo cương vực.3) Mỗi tỉnh lên đường kể từ nhộn nhịp quý phái tây đều phải sở hữu biển khơi, đồng vì thế, gò cồn và núi.4) Trong ĐK công nghiệp hoá, nên phụ thuộc những nguồn lực có sẵn hiện tại đem A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo

Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo

Hoàng Gia Bảo