vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • Xác định: Tại một loại động vật hoang dã, alen A qui ấn định thân mật xám trội trọn vẹn đối với alen a qui ấn định thân mật đen; ...

  Ở một loại động vật hoang dã, alen A qui ấn định thân mật xám trội trọn vẹn đối với alen a qui ấn định thân mật đen; alen B qui ấn định cánh nhiều năm trội trọn vẹn đối với alen b qui ấn định cánh cụt (các ren phân li song lập và phía trên NST thường). Cho giao hợp thân mật loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm với loài ruồi thân mật xám, cánh cụt. sành rằng không tồn tại đột trở nên xẩy ra, xét những đánh giá sau:

  Bạn đang xem: vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

  1. Nếu đời con cái đồng tính thì chứng minh loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm sở hữu loại ren AABb.

  2. Nếu đời con cái phân li bám theo tỉ lệ: 1 thân mật xám, cánh nhiều năm : 1 thân mật xám, cánh cụt thì chứng minh loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm và loài ruồi thân mật xám, cánh cụt đem lai theo lần lượt sở hữu loại ren là AaBb và AAbb.

  3. Nếu đời con cái mang đến toàn loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm và loại ren của loài ruồi thân mật xám, cánh cụt đem lai là thuần chủng thì loại ren của loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm đem lai hoàn toàn có thể là 1 trong nhập nhì tình huống.

  4. Nếu loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm đem lai dị hợp ý tử về nhì cặp ren và loài ruồi thân mật xám, cánh cụt đem lai ko thuần chủng thì tỉ lệ thành phần loài ruồi thân mật xám, cánh nhiều năm chiếm được ở đời con cái là 37,5%.

  Có từng nào đánh giá đúng?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Tại chó, alen B quy ấn định lông ngắn ngủi là trội trọn vẹn đối với alen b quy ấn định lông nhiều năm. Một cặp cha mẹ (P) sinh đi ra đàn con cái sở hữu con cái lông ngắn ngủi, sở hữu con cái lông nhiều năm. Hỏi ko xét tới việc trả thay đổi loại ren của cha mẹ thì loại ren của Phường hoàn toàn có thể là 1 trong nhập từng nào ngôi trường hợp?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có từng nào ý chính biết: Kiểu tương tác ren nào là tiếp tục mang đến tỷ trọng phân ly 3: 1 Lúc lai phân tách F1?

  Có từng nào ý chính biết: Kiểu tương tác ren nào là tiếp tục mang đến tỷ trọng phân ly 3: 1 Lúc lai phân tách F1? (F1 là con cái lai thân mật thân phụ là đồng hợp ý tử trội và u là đồng hợp ý tử lặn về những ren tương tác quy ấn định tính trạng).

  1. Tương tác hỗ trợ mang đến tỷ trọng 9: 6: 1 ở F2

  2.Tương tác hỗ trợ mang đến tỷ trọng 9: 7 ở F2

  3. Tương tác át chế mang đến tỷ trọng 1

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Cá thể đem 3 cặp ren dị hợp tạo 4 kiểu gửi gắm tử bằng nhau Lúc nào?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có từng nào ý đúng: Xét thành viên đem 2 cặp ren (Aa và bb) Lúc rời phân tạo nên nhì loại gửi gắm tử đem ren Ab và ab với tỉ lệ thành phần đều nhau. Hai cặp ren này:

  Có từng nào ý đúng: Xét thành viên đem 2 cặp ren (Aa và bb) Lúc rời phân tạo nên nhì loại gửi gắm tử đem ren Ab và ab với tỉ lệ thành phần đều nhau. Hai cặp ren này:

  1. Nằm bên trên nhì cặp NST tương đương không giống nhau và phân li độc lập

  2. nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương và link gen

  3. nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương và hoạn ren với tần số bất kì nhỏ rộng lớn 50%

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Gen I,II và III sở hữu số alen theo lần lượt là 2,4 và 3. Cho những Kết luận sau: Có từng nào Kết luận đúng?

  Gen I,II và III sở hữu số alen theo lần lượt là 2,4 và 3.

  Cho những Kết luận sau: Có từng nào Kết luận đúng?

  (1) Trong tình huống từng ren phía trên 1 cặp NST tương đương thì số loại ren tối nhiều nhập quần thể là 180 loại gen

  (2) Trong tình huống cả 3 ren này nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương thì số loại ren tối nhiều nhập quần thể là 82 loại gen

  (3) Trong tình huống ren I và III nằm trong phía trên một cặp NST thông thường, địa điểm những ren bên trên một NST hoàn toàn có thể thay cho thay đổi, Gen II phía trên cặp NST thông thường không giống thì sô loại ren tối nhiều hoàn toàn có thể sở hữu là 210 loại ren.

  (4) Trong tình huống ren I và II nằm trong phía trên một cặp NST thông thường, địa điểm những ren bên trên một NST hoàn toàn có thể thay cho thay đổi, Gen III phía trên cặp NST thông thường không giống thì sô loại ren tối nhiều hoàn toàn có thể sở hữu là 432 loại ren.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những đánh giá bên trên, sở hữu bao nhiêu đánh giá chính chiếm được F1 sở hữu loại hình lặn về cả 3 tính trạng là 4% ?

  Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy từng ren qui ấn định một tính trạng trội lặn trọn vẹn. Trong  quá trình rời phân tạo nên gửi gắm tử tiếp tục xẩy ra hoạn ren ở cả nhì giới với tần số như nhau. Phép lai   \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd \) thu được F1 sở hữu loại hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho những đánh giá sau về thành quả của F1:

  (1) Có 30 loại loại ren và 8 loại loại hình

  (2) Tỉ lệ loại hình đem 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn lắc 30%

  (3) Tỉ lệ loại hình mang trong mình một tính trạng trội, 2 tính trạng lặn lắc 16,5%

  (4) Kiểu ren dị hợp ý về cả 3 cặp ren lắc tỉ lệ thành phần 34%

  (5) Trong số những loại hình đem 3 tính trạng trội, thành viên thuần chủng lắc 8/99

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho bài xích toán: Tại một loại động vật hoang dã, cho thấy từng ren quy ấn định một tính trạng trội lặn trọn vẹn....

  Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy từng ren quy ấn định một tính trạng trội lặn trọn vẹn. Trong quy trình rời phân tạo nên gửi gắm tử tiếp tục xẩy ra hoạn ren ở cả nhì giới với tần số như nhau. Phép lai P: \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd \) thu được F1 sở hữu loại hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho những đánh giá sau về thành quả của F1:

  (1) Có 27 loại loại ren và 8 loại loại hình.

  (2) Tỉ lệ loại hình đem nhì tính trạng trội, một tính trạng lặn lắc 30%.

  (3) Tỉ lệ loại hình mang 1 tính trạng trội, nhì tính trạng lặn lắc 16,5%.

  Xem thêm: bạo táo đích bàng giải

  (4) Kiểu ren dị hợp ý về cả tía cặp ren lắc tỉ lệ thành phần 34%.

  (5) Trong số những loại hình đem 3 tính trạng trội, thành viên thuần chủng lắc  \(\frac{8}{33}\) .

  Trong những đánh giá bên trên, sở hữu bao nhiêu đánh giá đúng?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lấy ví dụ Lúc mong muốn F1 xuất hiện nay hàng loạt 1 tính trạng, loại ren của Phường hoàn toàn có thể sở hữu ở dạng nào?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đặc điểm phản ánh sự DT tính trạng bởi ren nhập tế bào hóa học quy định?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Thuật ngữ DT nào là tế bào miêu tả trường hợp Lúc 1 phần của NST bị lỗi và bị mất?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lấy ví dụ tế bào miêu tả về đột mất tích đoạn NST?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Tại một loại, xét một tế bào đem nhì cặp NST sở hữu đột lay động đoạn tương hỗ thân mật 2 NST của nhì cặp, ...

  Ở một loại, xét một tế bào đem nhì cặp NST sở hữu đột lay động đoạn tương hỗ thân mật 2 NST của nhì cặp, những cặp không giống NST ko đem đột trở nên. Khi một tế bào bên trên rời phân thông thường, số loại gửi gắm tử sở hữu NST bị đột lay động đoạn và số loại gửi gắm tử thông thường là

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Thay thay đổi nhiệt độ chừng đột ngột, thực hiện suất hiện nay đột trở nên bởi cách thức nào?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Phương pháp sốc nhiệt độ thực hiện gặp chấn thương cỗ máy DT của tế bào nên thông thường dùng để làm tạo nên đột biến?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tại sao rằng "Phương pháp sốc nhiệt độ thực hiện gặp chấn thương cỗ máy DT của tế bào nên thông thường dùng để làm tạo nên đột biến: Cấu trúc nhiễm sắc thể"

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Trong tự nhiên, có một số trường hợp sự hình thành loài có tương quan đến các đột biến cấu trúc NST. Những loại đột biến cấu trúc NST nào tại đây dễ dẫn tới hình thành loài mới?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Sự trao thay đổi chéo cánh ko cân nặng thân mật 2 crômatit của cặp NST kép tương đương ở kì đầu rời phân I kéo theo dạng đột trở nên cấu tạo NST?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Khi nói đến đột trở nên cấu tạo NST, sở hữu từng nào tuyên bố đúng?

  Khi nói đến đột trở nên cấu tạo NST, sở hữu từng nào tuyên bố đúng?

  (1) Cơ chế phát sinh đột trở nên cầu trúc NST là vì đứt gãy NST, hoặc trao thay đổi chéo cánh trong những NST.

  (2) Đột mất tích đoạn, cùng theo với hoạn ren và đột trở nên chếch bội được dùng để làm xác xác định trí ren bên trên NST.

  (3) Mắt đoạn chứa chấp ren A nhập một NST của cặp tương đương chứa chấp cặp ren Aa tiếp tục thực hiện ren lặn sở hữu thời cơ biểu thị trở thành loại hình nhập thể đột biến

  (4) Sự trao thay đổi chéo cánh ko cân nặng thân mật 2 cromatit không giống mối cung cấp của 2 NST tương đương phát sinh đột trở nên lặp đoạn và đôi mắt đoạn

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định ý kiến: "Lặp đoạn NST không tồn tại ý nghĩa sâu sắc so với quy trình tiến thủ hoá" là chính hoặc sai, vì thế sao?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nhận xét "Chuyển đoạn nhỏ thông thường tạo nên bị tiêu diệt hoặc làm mất đi tài năng sinh đẻ ở loại vật." là chính hoặc sai, vì thế sao?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tuấn phân phát biểu: "Đột mất tích đoạn thông thường ko thực hiện rời con số ren bên trên NST." bám theo em chủ ý của Tuấn là chính hoặc sai?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu về tầm quan trọng của đột trở nên so với tiến thủ hóa sau là chính hoặc sai? "Đột trở nên NST thông thường tạo nên bị tiêu diệt mang đến thể đột trở nên, vì thế không tồn tại ý nghĩa sâu sắc so với quy trình tiến thủ hóa."

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: trẫm cũng rất nhớ nàng

  Hãy xác định: Trong những rối loàn cấu tạo nst, loại nào là tạo nên mất mặt vật liệu DT nhiều nhất?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy xác định: Xảy đi ra nhập sự ghép song và bắt chéo cánh thân mật 2 NST tương đương ở kỳ đầu GPI là gì?

  28/11/2022 |   1 Trả lời