vì sao chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở đức, italia, nhật bản

Đây là 1 trong nội dung bài viết cơ phiên bản. Nhấn nhập phía trên nhằm hiểu biết thêm vấn đề.

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Bạn đang xem: vì sao chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở đức, italia, nhật bản

Benito Mussolini (trái) và Adolf Hitler (phải), nhì thủ lĩnh phân phát xít.
Bài ghi chép nằm trong 1 phần của loại bài xích về
Chủ nghĩa dân tộc

Hình trở nên dân tộc

 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa thời Trung Cổ
 • Quốc ca
 • Quốc huy
 • Quốc kỳ
 • Quốc hoa
 • Quốc ngữ
 • Quốc gia dân tộc
 • Biểu tượng quốc gia
 • Bảo vật quốc gia
 • Quốc thụ

Giá trị cốt lõi

 • Trung thành
 • Độc lập
 • Chủ nghĩa yêu thương nước
 • Quyền tự động quyết
 • Đoàn kết

Các thể loại

 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa châu Phi
 • Alt-right
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tầm thường
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa loà quáng
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tư sản
 • Chủ nghĩa Sô vanh
  • Chủ nghĩa Sô vanh phúc lợi
  • Chủ nghĩa Sô vanh hiếu chiến
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa công dân
  • American
  • Indian
  • Ireland
 • Chủ nghĩa nằm trong sản dân tộc
 • Chủ nghĩa thủ cựu dân tộc
 • Chủ nghĩa yêu thương nước lập hiến
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa văn hóa
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa Internet (Internet-nationalism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa sinh thái
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa kinh tế
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tộc người
  • Chủ nghĩa nhiều vẹn toàn tộc người (ethno-pluralism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa châu Âu
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa bành trướng
 • Chủ nghĩa phân phát xít (Chủ nghĩa quốc xã)
 • Integral
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa cánh miêu tả (Chủ nghĩa dân túy cánh tả)
 • Moderate
 • Musical
 • Liberal
 • Chủ nghĩa thần túng dân tộc
 • Chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà dân tộc
 • Chủ nghĩa Bolshevik dân tộc
 • National syndicalist
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa mới
 • Chủ nghĩa tân dân tộc
 • Pan-
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa nhiều nguyên
 • Chủ nghĩa dân túy cánh hữu
 • Post-
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa chủng tộc
  • Nhật Bản
  • Ả Rập
  • Triều Tiên
  • Chủ nghĩa dân tộc bản địa domain authority trắng
  • Chủ nghĩa dân tộc bản địa domain authority đen
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tôn giáo
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tài nguyên
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa cơ hội mạng
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa lãng mạn
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa công nghệ
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa lãnh thổ
 • Chủ nghĩa xuyên quốc gia
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa rất rất đoan

Tổ chức

Danh sách những tổ chức triển khai dân tộc bản địa mái ấm nghĩa

Vấn đề liên quan

 • Anationalism
 • Anti-nationalism
 • Phong trào chống toàn thị trường quốc tế hóa
 • Chống mái ấm nghĩa đế quốc
 • Tôn giáo dân sự
 • Chủ nghĩa nằm trong đồng
 • Chủ nghĩa trái đất (Cosmopolitanism)
 • Di cư ko tự động nguyện (Diaspora politic)
 • Chủ nghĩa vị chủng (hay mái ấm nghĩa duy dân tộc)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa và giới tính
 • Chủ nghĩa toàn thị trường quốc tế (Globalism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa và thuật chép sử
 • Cộng đồng tưởng tượng
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Chủ nghĩa quốc tế (Internationalism)
 • Chủ nghĩa hồi phục lãnh thổ
 • chủ nghĩa trang phương (Localism)
 • Thờ ơ dân tộc bản địa (National indifference)
 • Nghiên cứu giúp mái ấm nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa phiên bản địa bài xích ngoại
 • Phân biệt chủng tộc
 • Chủ nghĩa phục thù oán (Revanchism)
 • Lễ hội
 • Nguyên tắc hỗ trợ (Subsidiarity)
 • Chủ nghĩa Trump
 • Bài ngoại
 • x
 • t
 • s
Một phần của loạt bài xích về Chính trị
Chính trị đảng phái

Phổ chủ yếu trị

Cánh tả
  • Cực tả
  • Trung gian lận thiên tả
Trung gian
  • Trung gian lận thiên tả
  • Trung gian lận cấp cho tiến
  • Trung gian lận thiên hữu
Cánh hữu
  • Trung gian lận thiên hữu
  • Cực hữu

Ý thức hệ/Cương lĩnh

 • Vô trị
 • Cộng sản
 • Xã hội
 • Dân mái ấm xã hội
 • Tự do
 • Tự bởi ý chí
 • Cộng hòa
 • Tiến bộ
 • Nguyên hợp
 • Dân chủ
 • Dân túy
 • Toàn cầu
 • Quốc tế
 • Môi trường
 • Xanh
 • Đường lối loại ba
 • Bảo thủ
 • Bảo hoàng
 • Quân chủ
 • Dân tộc (quốc gia)
 • Nhà nước
 • Tư bản
 • Phát xít
 • Đế quốc

Hệ thống đảng phái

 • Phi đảng phái
 • Đơn đảng
 • Đảng ưu thế
 • Lưỡng đảng
 • Đa đảng

Liên minh đảng phái

 • Đảng chũm quyền
 • Đảng đối lập
 • Đảng nhiều số
 • Đảng thiểu số
 • Chính phủ liên hiệp
 • Mặt trận những đảng phái
 • x
 • t
 • s
Một phần của loạt bài xích về Chính trị
Các dạng chủ yếu phủ
Danh sách những dạng chủ yếu phủ

Nguồn gốc quyền lực

Dân mái ấm (nhiều người cai trị)
 • Demarchy
 • Trực tiếp
 • Tự do
 • Đại nghị
 • Xã hội
 • Xã hội mái ấm nghĩa
 • Khác

Đầu sỏ (ít người cai trị)
 • Bán dân chủ
 • Chế chừng quý tộc
 • Lão nhân
 • Đạo tặc
 • Kritarchy
 • Nhân tài
 • Noocracy
 • Đảng trị
 • Tài phiệt
 • Quân trị
 • Kỹ trị
 • Thần quyền

Chuyên quyền (một người cai trị)
 • Despotism
 • Độc tài
 • Độc tài quân sự
 • Bạo chúa

Vô trị (không ai cai trị)
 • Vô trị
 • Không mái ấm nước

Tư tưởng quyền lực

 • Quân chủ
 • Cộng hoà
(các hệ tư tưởng xã hội–chính trị)
 • Tuyệt đối
 • Lập hiến
 • Pháp gia
 • Đại nghị
 • Cộng hòa lập hiến
 • Tổng thống
 • Bán tổng thống
 • Xã hội mái ấm nghĩa

 • Chuyên chế
 • Tự do
(các hệ tư tưởng xã hội–kinh tế)
 • Vô trị
 • Thực dân
 • Cộng sản
 • Despotism
 • Phát xít
 • Phong con kiến châu Âu
 • Xã hội mái ấm nghĩa
 • Toàn trị

 • Tôn giáo
 • Phi tôn giáo
 • Quốc giáo
 • Nhà nước thế tục

 • Quốc tế
 • Địa phương
(các hệ tư tưởng văn hoá–địa lý)
 • Thành bang
 • Tổ chức quốc tế
 • Quốc gia dân tộc
 • Chính phủ thế giới
 • Chủ nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa quốc tế
 • Chủ nghĩa toàn cầu

Cấu trúc quyền lực

Chủ nghĩa đơn nhất
 • Nhà nước đơn nhất
 • Đế quốc
 • Thân vương vãi quốc

Quốc gia phụ thuộc
 • Quốc gia liên kết
 • Danh sách bờ cõi phụ thuộc
 • Nước tự động trị (Anh)
 • Bảo hộ
 • Chính phủ bù nhìn
 • Quân vương vãi bù nhìn
 • Quốc gia vệ tinh
 • Thuộc địa tự động trị
 • Quốc gia phụ lưu
 • Quốc gia đệm
 • Nước chư hầu
 • Phó vương vãi quốc

Chủ nghĩa liên bang
 • Bang liên
 • Phân quyền
 • Liên bang

Quan hệ quốc tế
 • Cường quốc nhỏ
 • Cường quốc vùng
 • Trung cường quốc
 • Đại cường quốc
 • Siêu cường quốc
 • Cường quốc siêu cấp

Đơn vị hành chính

Liên quan
 • Chế chừng lai
 • Dân mái ấm thụt lùi
 • Dân mái ấm hoá
 • x
 • t
 • s

Chủ nghĩa phân phát xít là 1 trong hệ tư tưởng chủ yếu trị và trào lưu chủ yếu trị rất rất hữu đặc thù vì chưng sức khỏe độc tài, chống chế, đàn áp trái lập, và sự liên kết uy lực đằm thắm xã hội và kinh tế tài chính, nổi trội nhất là ở châu Âu nhập vào đầu thế kỷ trăng tròn.[1][2][3] Số sầm uất nhập ê, mong muốn trả vương quốc lên bên trên về lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, sinh học tập nhất, toàn bộ là dựa vào động lực của lòng trung thành với chủ, và mong muốn tạo ra một xã hội công cộng của vương quốc được kêu gọi.[4] Rất nhiều Đặc điểm được quy cho tới mái ấm nghĩa phân phát xít vì chưng nhiều học tập fake không giống nhau, tuy nhiên những nhân tố sau thông thường được coi như cấu thành: mái ấm nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi, mái ấm nghĩa tư phiên bản, mái ấm nghĩa độc tài quân sự chiến lược, mái ấm nghĩa binh phiệt, mái ấm nghĩa chống nằm trong, mái ấm nghĩa liên minh, mái ấm nghĩa toàn trị, mái ấm nghĩa chuyên nghiệp chế[5], mái ấm nghĩa phân biệt chủng tộc, ngăn chặn mái ấm nghĩa tự tại và mái ấm nghĩa Cộng sản. Có thật nhiều tranh giành cãi trong số những học tập fake về thực chất của mái ấm nghĩa phân phát xít và những loại trào lưu chủ yếu trị và những chính phủ nước nhà tuy nhiên hoàn toàn có thể bị gọi là phân phát xít. Trên thực tiễn mái ấm nghĩa phân phát xít ở Ý, điểm khởi điểm của chính nó, không giống với ở Đức, hoặc "chủ nghĩa phân phát xít" ở Nhật, ở Tây Ban Nha, và một trong những điểm không giống, và cũng giống như các trào lưu phân phát xít mới mẻ trở nên tân tiến ở châu Âu lúc bấy giờ, đánh giá những góc cạnh kinh tế tài chính, thủ pháp giành tổ chức chính quyền, cương lĩnh, tư tưởng, quy mô nước nhà,... tuy vậy với điểm công cộng là gắn kèm với ý thức dân tộc bản địa.

Xem thêm: truyện báo thù

Phát xít với xuất xứ đầu tiên bên trên Ý, còn mang tên gọi là Fasium. Lúc đầu tổ chức triển khai này chỉ mất tía người, từng người nên chuồn tuyên truyền mái ấm nghĩa này cho tới tía người không giống và lại kế tiếp vì vậy, nên cả tổ chức triển khai trở thành vững mạnh. điều đặc biệt người được tuyên truyền sau ko biết mặt mày những người dân hướng dẫn to hơn bản thân.

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa phát xít với xuất xứ kể từ Fasces (tiếng Latinh), Fascismo (tiếng Ý), Fasciste (tiếng Pháp), Fascist (tiếng Anh), Có nghĩa là hoặc group.

Câu chuyện chính thức kể từ thời Servius Tullius (578-535 BC), vua (Rex) loại sáu của La Mã cổ. Servius gả phụ nữ của tôi cho tới con cái của nhà vua loại 5, Tarquinius. Tuy nhiên cô phụ nữ của Servius là 1 trong người vô nằm trong tham lam lam và ko quan tâm bất kể một phương pháp đạo đức nghề nghiệp nào là. Chính cô này đang được xui Tarquinius xông nhập Viện Nguyên Lão nhằm cướp ngôi của thân phụ bản thân và xua thân phụ bản thân thoát ra khỏi ngai vàng vàng. Tệ rộng lớn, Servius đã biết thành giết mổ vì chưng một group người theo đòi mệnh lệnh của Tarquinius khi về cung. Sau Lúc đăng quang, Tarquinius thực hiện đầy đủ từng chuyện ác tạo nên cuồng nộ nhập dân bọn chúng. Cuối nằm trong, người nam nhi trong phòng buôn từng bị Tarquinius giết mổ bị tiêu diệt đang được lôi kéo quần chúng. # nổi dậy và giành lại quyền quản lý và điều hành quốc gia. Sau sự vụ chủ nghĩa này, Rome không hề ngôi vua nữa tuy nhiên quần chúng. # bầu đi ra nhì người hàng đầu gọi là Quan chấp chủ yếu. Vị quan tiền chấp chủ yếu thông thường với những thị vệ (vệ sĩ) theo đòi hầu, từng thị vệ vác theo đòi bản thân một bó trượng (là một bó bao gồm nhiều que gỗ), đằm thắm bó trượng được buộc chặt với một chiếc rìu dùng làm trừng trị những người dân thực hiện sai pháp lý vì chưng những hình trừng trị thân xác và xử quyết.[6][7]. Tuy nhiên, đó là một quy mô rất rất dân mái ấm và văn minh đối với những quy mô ở thời cổ kính vì chưng với nhì vị Quan chấp chủ yếu với quyền bính ngang nhau, thời hạn chấp chủ yếu chỉ là 1 trong năm và nếu như người dân với chủ ý sự không tương đồng với Quan chấp chủ yếu thì hoàn toàn có thể thể hiện Hội đồng Nhân dân hoặc Viện vẹn toàn lão. Bó trượng tuy nhiên người thị vệ vác theo đòi bản thân được gọi là Fasces.

Ý nghĩa biểu tượng của bó que là sức khỏe trải qua sự thống nhất: một que mộc thì đơn giản dễ dàng bị bẻ gãy tuy nhiên một bó mộc thì rất rất khó khăn nhằm bẻ gãy.[8] Từ ê những hình tượng tương tự động đã và đang được những trào lưu phân phát xít không giống tế bào phỏng theo đòi. Ví dụ như hình tượng bó thương hiệu của Đảng phân phát xít Falange Tây Ban Nha. Biểu tượng bó trượng cũng hoàn toàn có thể là

 • Biểu trưng cho tới sang trọng hoặc pháp luật của giai cấp cho cai trị.
 • Tượng trưng cho tới quyền lực tối cao của hero hàng đầu Nhà nước.
 • Biểu tượng của tổ chức chính quyền hành chủ yếu quần chúng. #. Ví dụ con cái lốt của Thượng nghị viện Hoa Kỳ vẫn còn đó dùng hình tượng bó gậy nhằm thực hiện hình thay mặt đại diện cho tới pháp luật của riêng biệt Viện này. Từ Fascismo cũng khá được dùng làm chỉ những tổ chức triển khai chủ yếu trị bên trên Ý như fasci, tương tự động với công đoàn và phường hội.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Các mái ấm sử học tập, khoa học tập chủ yếu trị, và những học tập fake không giống đang được có tương đối nhiều tranh giành cãi xoay xung quanh thực chất ngẫu nhiên của mái ấm nghĩa phân phát xít. [9] Kể kể từ những năm 90, những học tập ví thử Stanley Payne, Roger Eatwell, Roger Griffin và Robert O. Paxton đang được đã đạt được sự tán thành uy lực về những triết lý cốt lõi của mái ấm nghĩa. Mỗi dạng của mái ấm nghĩa phân phát xít với sự khác lạ. Như vậy thực hiện cho tới nó có tương đối nhiều khái niệm Lúc thì quá rộng lớn Lúc thì quá hẹp.[10][11]

Griffin toan nghĩa:

"[Fascism is] a genuinely revolutionary, trans-class sườn of anti-liberal, and in the last analysis, anti-conservative nationalism. As such it is an ideology deeply bound up with modernization and modernity, one which has assumed a considerable variety of external forms to tướng adapt itself to tướng the particular historical and national context in which it appears, and has drawn a wide range of cultural and intellectual currents, both left and right, anti-modern and pro-modern, to tướng articulate itself as a toàn thân of ideas, slogans, and doctrine. In the inter-war period it manifested itself primarily in the sườn of an elite-led "armed party" which attempted, mostly unsuccessfully, to tướng generate a populist mass movement through a liturgical style of politics and a programme of radical policies which promised to tướng overcome a threat posed by international socialism, to tướng kết thúc the degeneration affecting the nation under liberalism, and to tướng bring about a radical renewal of its social, political and cultural life as part of what was widely imagined to tướng be the new era being inaugurated in Western civilization. The core mobilizing myth of fascism which conditions its ideology, propaganda, style of politics and actions is the vision of the nation's imminent rebirth from decadence." [12]

Còn theo đòi Paxton thì mái ấm nghĩa phân phát xít là:

"a sườn of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation or victimhood and by compensatory cults of unity, energy and purity, in which a mass-based các buổi tiệc nhỏ of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion." [13]

Được dịch là: "một mẫu mã của hành động chủ yếu trị được ghi lốt vì chưng côn trùng bận tâm ám ảnh với việc suy thoái và phá sản của xã hội, sự sỉ nhục hoặc thèm khát vị thế và vì chưng sự tôn thờ bù đắp điếm của liên kết, tích điện và sự tinh khiết, nhập ê một Đảng của những binh sỹ dân tộc bản địa khẳng định, thao tác nhập sự hợp tác khó khăn nhằn tuy nhiên hiệu suất cao với những tinh tuý truyền thống lịch sử, kể từ vứt tự tại dân mái ấm và theo đòi xua với đấm đá bạo lực tương trợ và không tồn tại tiềm năng giới hạn về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật của khai trừ nội cỗ và không ngừng mở rộng mặt mày ngoài."[13]

Hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Có nhiều ý kiến không giống nhau về vẹn toàn nhân dẫn đến việc trỗi dậy của mái ấm nghĩa phân phát xít. Trong số đó với cùng một ý kiến nhận định rằng mái ấm nghĩa phân phát xít Ý Thành lập là 1 trong sự đáp lại những thất bại của nền dân mái ấm, mái ấm nghĩa tự tại và mái ấm nghĩa Marx. Những mái ấm nghĩa này được nom nhận là với thiên khuynh hướng về mái ấm nghĩa cá thể và toàn thị trường quốc tế hóa, thực hiện tổn kinh hồn cho tới vương quốc. Và mái ấm nghĩa phân phát xít Lúc này đã tự động xưng bản thân là việc thay cho thế căn phiên bản mang ý nghĩa vương quốc cho tới mái ấm nghĩa bolshevik. Dù vậy, này lại đem nhiều đặc thù của mái ấm nghĩa bolshevik như: nước nhà Đảng trị; quyền đưa ra quyết định theo đòi số đông và hoạt động cỗ vũ kể từ giai cấp cho vô sản đặc trưng Lúc nhiều cựu binh về bên kể từ cuộc chiến tranh lại nên đương đầu với nàn thất nghiệp và những yếu tố kinh tế tài chính khác; nước nhà trấn áp nền kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ không giống của xã hội; sùng bái lãnh tụ... Chủ nghĩa phân phát xít đã lấy đi ra quy mô mái ấm nghĩa luyện thể và quốc hữu hóa những doanh nghiệp độc quyền, rưa rứa đối đầu với mái ấm nghĩa Marx vì như thế nhận định rằng mái ấm nghĩa này ngăn chặn mái ấm nghĩa vương quốc và mái ấm nghĩa yêu thương nước.[14][15] Hannah Arendt nhận định rằng Liên Xô bên dưới thời Stalin lẫn lộn nước Đức bên dưới thời Hitler đều là những nước nhà toàn trị nhập ê nước nhà nỗ lực khuyến khích toàn thể dân bọn chúng liên kết trong những công việc tương hỗ hệ tư tưởng, những tiềm năng trong phòng nước kèm theo với việc trấn áp ko nhân nhượng so với những sinh hoạt chuồn ngược lại tiềm năng trong phòng nước; đôi khi là việc trấn áp trọn vẹn những ban ngành quyền lực tối cao nước nhà (lập pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân group...); sự tinh chỉnh trong phòng nước so với những tổ chức triển khai quần bọn chúng như công đoàn làm việc, những ban ngành truyền thông đại bọn chúng, những hạ tầng học tập thuật, những hạ tầng tôn giáo như thánh địa, những tổ chức triển khai chủ yếu trị như thể những đảng phái chủ yếu trị.[16] Trotsky nhận định rằng nếu như không tồn tại Stalin thì cũng không tồn tại Hitler[17]. Benito Mussolini từng là hướng dẫn của Đảng Xã hội Ý còn Hitler học tập cơ hội tuyên truyền và tổ chức triển khai của những người dân dân mái ấm xã hội Đức và mệnh danh tổ chức triển khai chủ yếu trị của tôi là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội mái ấm nghĩa.

Tư tưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Là thành quả cuộc bạo loàn của giai cấp cho tè tư sản, bởi nó bị chèn lấn đằm thắm giới đại tư sản và trào lưu người công nhân. Vì vậy nó ko mang ý nghĩa hóa học giải hòa áp bức, bất công tuy nhiên nó chỉ mang ý nghĩa hóa học gom giới tè tư sản dễ dàng thở rộng lớn nhập cuộc đấu tranh giành của giới đại tư sản (bóc lột) và giai cấp cho người công nhân (bị tách bóc lột) tuy nhiên ko sớm hoặc muộn giới tè tư sản có khả năng sẽ bị mách bảo nhảy nhập cuộc. Tuy nhiên nó ko tạm dừng ở đặc điểm của cuộc cách mệnh tè tư sản, nó thể hiện nay ý thức phi lý của trái đất đã biết thành bóp méo, trở thành ngu đần dẫn theo những tư tưởng ảo tưởng tuy nhiên coi ê là việc thiệt và rất cần phải đấu tranh giành triển khai nó. Nhà sử học tập người Italia, Dele Piane, gọi mái ấm nghĩa phân phát xít là "cuộc phản cách mệnh triệt để"; còn L. Longo thì coi này là "một trong mỗi hình dáng phản cách mệnh triệt để".

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ nhân truyện tranh

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa phân phát xít Thành lập nhập toàn cảnh khủng hoảng rủi ro kinh tế tài chính, sự thất trận của một trong những vương quốc (Đức) tổn kinh hồn niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa, những nguy hại của những cuộc cách mệnh túc trực bởi phân hóa xã hội thâm thúy, sự yếu đuối xoàng xĩnh của những nền dân mái ấm đại nghị trước nguy hại của mái ấm nghĩa Cộng sản, hoặc vô chính phủ nước nhà, những nguy hại xâm lấn của những nền văn minh bên phía ngoài, vì thế mái ấm nghĩa phân phát xít với cùng một mức độ mê hoặc so với dân bọn chúng ở một trong những vương quốc trong mỗi yếu tố hoàn cảnh xã hội chắc chắn. Các Đặc điểm cơ phiên bản của chính nó hoàn toàn có thể được thể hiện nay góc nhìn chính:

 • Xây dựng một Nhà nước triệu tập hùng cường nhằm ứng phó những nguy hại bạo loàn và những nguy hại xâm lăng kể từ phía bên phía ngoài, thủ chi phí dân mái ấm, nước nhà một Đảng phân phát xít cầm quyền
 • Xây dựng một quân group hùng cường, những sĩ quan tiền quân group với cùng một địa điểm chủ yếu trị cần thiết theo đòi kiểu mẫu của mái ấm nghĩa binh phiệt
 • Đàn áp toàn bộ những trào lưu cánh miêu tả như mái ấm nghĩa xã hội, mái ấm nghĩa Cộng sản, mái ấm nghĩa công đoàn, mái ấm nghĩa vô chính phủ nước nhà,...(mà bọn họ cho rằng thực hiện tổn kinh hồn cho tới vương quốc, nước nhà hoặc dẫn đến việc bất ổn), những tư tưởng dân mái ấm hoặc những yên cầu số lượng dân sinh.
 • Thủ chi phí kinh tế tài chính thị ngôi trường, đặt điều toàn cỗ nền kinh tế tài chính bên dưới sự trấn áp ngặt nghèo nước nhà, đáp ứng cho tới nước nhà và vương quốc, tuy nhiên ko xóa khỏi giai cấp cho tuy nhiên phía toàn bộ giai cấp cho thao tác phụng sự cho tới vương quốc, mất mát những nghĩa vụ và quyền lợi hoặc yên cầu cá thể, khơi gợi một sự liên kết bên trên hạ tầng của một trật tự động xã hội với phân hóa và nếp sinh sống kỷ luật
 • Khêu khêu ý thức yêu thương nước phụng sự Tổ quốc của tất cả dân tộc bản địa, khích động tư tưởng dân tộc bản địa, ngăn chặn những dân tộc bản địa mà người ta cho rằng thực hiện tổn kinh hồn cho tới quyền lợi dân tộc bản địa bọn họ (như người Do Thái ở Đức,..)
 • Đưa đi ra những giải pháp thứu tự lấy lòng của những giai tầng không giống nhau nhập xã hội, thông thường trước không còn là giai tầng trung lưu, tiếp sau đó cho tới tư sản và vô sản, dân cày (đây ko nên Đặc điểm riêng biệt với của mái ấm nghĩa phân phát xít tuy nhiên ko thể thiếu)
 • Đưa đi ra những luận điệu đem sắc tố của mái ấm nghĩa sô vanh hoặc mái ấm nghĩa bá quyền (nhưng chỉ mất một trong những nước), đặt điều dân tộc bản địa trước những nguy hại bị phá hủy hoặc xâm lấn, Phục hồi lại một trong những truyền thống lịch sử bị quên khuấy nhằm mục tiêu xác định tư tưởng dân tộc bản địa, khích động những tư tưởng phân biệt sắc (chủng) tộc một cơ hội rất rất đoan

Tuy nhiên mái ấm nghĩa phân phát xít vẫn hoặc tạo nên tranh giành cãi, vì như thế với trào lưu với một trong những Đặc điểm giống như với mái ấm nghĩa phân phát xít tuy nhiên ko toàn cỗ. Một số trào lưu phân phát xít hoặc được gán là phân phát xít vẫn sinh hoạt ở một trong những nước tuy nhiên Đặc điểm cơ phiên bản hiệ tượng của chính nó là ngăn chặn người nhập cảnh một cơ hội rất rất đoan, hoặc những dân tộc bản địa thiểu số ở nước bọn họ (như người Hồi giáo ở một trong những nước châu Âu,...) thông thường được theo đòi dõi ngặt nghèo, song một trong những có những lúc nổi lên như 1 lực lượng chủ yếu trị rộng lớn.

Về cơ phiên bản mái ấm nghĩa phân phát xít trước không còn là 1 trong trào lưu dân tộc bản địa rất rất đoan, và là 1 trong dạng "cánh hữu cơ hội mạng", nhằm ngăn chặn cánh miêu tả. Nguồn gốc quyền lực tối cao Nhà nước là vương quốc, dân tộc bản địa, bên dưới bàn tay tạo nên hóa Thượng đế, khác hoàn toàn cơ hội phân tích và lý giải quyền lực tối cao Nhà nước kể từ phát sinh tư hữu và phân hóa giai cấp cho của những người dân Cộng sản. Tư tưởng phân phát xít trái lập trọn vẹn với mái ấm nghĩa vô chính phủ nước nhà.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ nghĩa thực dân
 • Chủ nghĩa tự động do
 • Chủ nghĩa tư bản
 • Chủ nghĩa xã hội
 • Chủ nghĩa dân túy

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Paxton (2004), pp. 32, 45, 173; Nolte (1965) p. 300.
 2. ^ “fascism”. Merriam-Webster Online. Truy cập ngày 22 mon 8 năm 2017.
 3. ^ Peter Davies; Derek Lynch (2002). The Routledge Companion to tướng Fascism and the Far Right. Routledge. tr. 1–5.
 4. ^ Kevin Passmore, Fascism: A Very Short Introduction, pages 25-31. Oxford University Press, 2002
 5. ^ "collectivism." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 12 Jan. 2007 <http://www.britannica.com/eb/article-9024764> "Collectivism has found varying degrees of expression in the 20th century in such movements as socialism, communism, and fascism."; Grant, Moyra. Key Ideas in Politics. Nelson Thomas 2003. p. 21; De Grand, Alexander. Italian Fascism: Its Origins and Development. U of Nebraska Press. p. 147 "Nationalism, statism, and authoritarianism culminated in the cult of the Duce. Finally, collectivism was important...Despite general agreement on these four themes, it was hard to tướng formulate a definition of fascism..."
 6. ^ New World, Websters (2005). Webster's II New College Dictionary. Houghton Mifflin Reference Books. ISBN 0618396012.
 7. ^ Payne, Stanley (1995). A History of Fascism, 1914-45. University of Wisconsin Press. ISBN 0299148742.
 8. ^ Doordan, Dennis Phường (1995). In the Shadow of the Fasces: Political Design in Fascist Italy. The MIT Press. ISBN 0299148742.
 9. ^ Gregor, A. James (2002). Phoenix: Fascism in Our Time. Transaction Publishers. ISBN 0765808552.
 10. ^ Payne, Stanley G (1983). Fascism, Comparison and Definition. University of Wisconsin Press. ISBN 0299080641.
 11. ^ Griffiths, Richard (2000). An Intelligent Person's Guide to tướng Fascism. Duckworth.
 12. ^ Roger Griffin, The palingenetic core of generic fascist ideology Lưu trữ 2008-09-10 bên trên Wayback Machine, Chapter published in Alessandro Campi (ed.), Che cos'è il fascismo? Interpretazioni e prospettive di ricerche, Ideazione editrice, Roma, 2003, pp. 97–122.
 13. ^ a b Paxton, Robert (2005). The Anatomy of Fascism. Vintage Books. ISBN 1-4000-4094-9.
 14. ^ Judging Nazism and Communism, Martin Malia, The National Interest, No. 69 (Fall 2002), pp. 63-78
 15. ^ The Doctrine of Fascism, Benito Mussolini, 1932
 16. ^ Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace & Co., 1951
 17. ^ Stalin đang được vượt qua cánh miêu tả như vậy nào?, Leon Trotsky, Báo thực sự, Tháng 11/1935

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]