vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời nguyễn

Đề bài

Vẽ sơ loại tổ chức triển khai việt nam thời Nguyễn.

Bạn đang xem: vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời nguyễn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk Lịch sử 10 trang 125, 126 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Sơ loại máy bộ việt nam sau cải tân Minh Mạng

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

* Nhận xét:

- Trung ương: Tổ chức theo gót quy mô thời Lê với hành thường xuyên chế vô cùng của vua.

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

- Địa phương: Chia toàn quốc trở thành phụ thân vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và những Trực Doanh. Các Trực Doanh vì thế triều đình quản lý. Đứng đầu trở thành là Tổng Trấn. Các trấn, dinh cơ như cũ.

+ Năm 1831 cho tới năm 1832 (cuộc cải tân của Minh Mạng): Chia toàn quốc trở thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là Tổng đốc, Tuần phủ. Dưới là phủ, thị xã, tổng và xã.

Loigiaihay.com