văn minh chăm pa được hình thành tại khu vực nào của việt nam hiện nay

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: văn minh chăm pa được hình thành tại khu vực nào của việt nam hiện nay

Câu 1. Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình ở chống nào là của nước ta hiện tại nay?

A. Vùng duyên hải và 1 phần cao nguyên trung bộ miền Trung.

B. Các tỉnh vùng đồng bởi vì Bắc Sở và Bắc Trung Sở.

C. Toàn cỗ những tỉnh vùng duyên hải miền Trung

D. Vùng ven bờ biển Nam Trung Sở và những tỉnh Nam Sở.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Chăm-pa tạo hình bên trên vùng duyên hải và 1 phần cao nguyên trung bộ miền Trung Việt nam giới thời nay.

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Điều khiếu nại đương nhiên nào là sau đây không phải là hạ tầng tạo hình của nền văn minh Chăm-pa?

A. Phù rơi sông Thu Bồn tạo ra những cánh đồng phì nhiều, phì nhiêu màu mỡ.

B. Khí hậu ôn đới thoáng mát xung quanh năm, thuận tiện cho tới trồng cây lâu năm.

C. Địa hình xen kẹt chống cao nguyên trung bộ với đồng bởi vì thu nhỏ.

D. Bờ đại dương lâu năm tạo ra ĐK nhằm chia sẻ, xúc tiếp với những nền văn minh bên phía ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Điều khiếu nại đương nhiên là hạ tầng tạo hình của nền văn minh Chăm-pa là những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ ven sông Thu Bồn, địa hình xen kẹt chống cao nguyên trung bộ với đồng bởi vì thu nhỏ và đàng bờ đại dương kéo lại, quốc gia Chăm-pa sớm trở nên điểm tiêu thụ nhiều luồng thiên cư, xúc tiếp và chia sẻ văn hóa truyền thống kể từ bên phía ngoài.

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Cơ sở dân sinh sống của nền văn minh Chăm-pa là

A. Những người thưa giờ Thái và giờ Môn - Khơ-me.

B. Sự hoà hợp ý thân thiết người Lạc Việt và người Âu Việt.

C. Những người thưa giờ Môn cổ và một phần tử người dân thưa giờ Mã Lai - Đa Đảo.

D. Cư dân thưa giờ Mã Lai-Đa Đảo với người dân tới từ bên phía ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Cư dân bạn dạng địa sinh sinh sống lâu lăm ở vùng duyên hải và 1 phần cao nguyên trung bộ miền Trung là những người dân thưa giờ Môn cổ. Bên cạnh đó, dân sinh sống của nền văn minh Chăm-pa là với sự xuất hiện tại của phần tử người dân lời nói Mã Lai - Đa Đảo.

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Những trở thành tựu vượt trội về tay chân nghiệp của người dân Chăm-pa là kĩ thuật

A. Làm vật dụng gốm và kiến thiết đền rồng tháp.

B. Đúc đồng và kinh nghiệm in.

C. Rèn Fe và thực hiện dung dịch súng

D. Đúc đồng và thực hiện dung dịch súng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về tay chân nghiệp của người dân Chăm-pa là kĩ thuật là thực hiện vật dụng gốm và kiến thiết đền rồng tháp.

Chọn A

Câu 5

Câu 5. Nền văn minh Phù Nam được tạo hình ở chống nào là của nước ta hiện tại nay?

A. Đồng bởi vì sông Cửu Long.

B. Các tỉnh vùng đồng bởi vì Bắc Sở và Bắc Trung Sở.

C. Toàn cỗ những tỉnh vùng duyên hải miền Trung.

D. Vùng ven bờ biển Nam Trung Sở.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên lưu vực châu thổ sông Cửu Long với khối hệ thống sông ngòi, sông ngòi dằng dịt sụp đổ rời khỏi đại dương.

Chọn A

Câu 6

Câu 6. Nội dung nào là tại đây phản hình họa ko đích hạ tầng tạo hình của nền văn minh Phù Nam?

A. Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên lưu vực đồng bởi vì sông Cửu Long.

B. Nguồn nước đầy đủ, khối hệ thống sông ngòi, sông ngòi dằng dịt, thuận tiện múc canh tác nông nghiệp và di chuyển.

C. Có địa điểm địa lí tiếp giáp đại dương, thuận tiện cho tới việc chia sẻ với những nền văn minh bên phía ngoài.

D. Chủ nhân của nền văn minh Phù Nam là người dân thưa giờ Mã Lai - Đa Đảo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Cơ sở tạo hình của nền văn minh Phù Nam là: Địa hình chống thấp, mối cung cấp nước đầy đủ, thuận tiện múc canh tác nông nghiệp khi nước, địa điểm địa lí tiếp giáp đại dương, có không ít điểm thuận tiện cho tới việc rời bão và người dân sớm với điều liện chia sẻ với nền văn minh của không ít vương quốc không giống, nhất là nền văn minh nén Độ.

Chọn D

Câu 7

Câu 7. Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều chịu đựng tác động uy lực của văn minh

A. Trung Hoa.

B. nén Độ.

C. Ai Cập.

D. Hy Lạp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều chịu đựng tác động uy lực của văn minh nén Độ

Chọn B

Câu 8

Câu 8. Cho những cụm kể từ sau: A. Hin-đu giáo, B. đẳng cấp xã hội, C. mộ chum, D. thần thoại cổ xưa, E. chữ Phạn, G. Áp-sa-ra; H. Nhạc cụ

Hãy bịa đặt những cụm kể từ bên trên nhập vị trí chấm (...) ở những câu sau cho tới phù phù hợp với trở thành tựu của văn minh Chăm-pa:

1. Phật giáo được quảng bá rộng thoải mái trong những ……...(1).

2. Có tục thờ cúng tổ tiên, chôn người bị tiêu diệt trong những ……...(2).

3. Văn học tập với ............(3), truyền thuyết, vẫn bị kí, sử ganh đua, thơ, ngôi trường ca.

4. Chữ viết lách Chăm thành lập bên trên hạ tầng thu nhận .............(4).

5. Biểu biểu diễn điệu múa ..........(5) nhập cung đình.

6. ………….6) đa dạng và phong phú như đàn câm, trọng, kèn,..

7. Chịu tác động của tôn giáo nén Độ, nhất là súng bái những vị thần …….(7).

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kỹ năng và được học tập và nắm rõ vốn liếng với của bạn dạng thân thiết, tớ rất có thể điền những kể từ vẫn cho tới nhập vị trí trống rỗng theo lần lượt như sau:

1, Tầng lớp xã hội.    

2, Mộ chum.    

3, Thần thoại    

4, Chữ Phạn.

5, Áp-sa-ra     

6, Nhạc cụ     

7, Hin-đu giáo.

Câu 9

Câu 9. Cho những cụm kể từ sau: 1. Thuộc quan; 2 Ngoại quan; 3. Tôn quan; 4. Vua

a) Đặt những cụm kể từ bên trên nhập sơ sụp đổ 13 sao cho tới phù phù hợp với tổ chức triển khai sông núi Chăm-pa.

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

b) Rút rời khỏi phán xét về tổ chức triển khai sông núi Chăm-pa.

Sơ vật dụng 13. Tổ chức sông núi Chăm - Pa

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

a. Từ kỹ năng được học tập nhập bài xích và nắm rõ vốn liếng với của bạn dạng thân thiết, t rất có thể bố trí những cụm kể từ bên trên theo đòi sơ vật dụng tổ chức triển khai sông núi Chăm – Pa như sau:

1. Vua.     2. Tôn quan tiền.     3. Thuộc quan tiền.     4. Ngại quan tiền.

b. Từ sơ vật dụng bên trên, tớ rất có thể thể hiện phán xét về tổ chức triển khai căn nhà nướch Chăm – Pa như sau:

+ Nhà nước vẫn với sự phân cấp cho thân thiết cơ quan ban ngành TW và khu vực.

+ Bên cạnh đó còn tồn tại thêm thắt phần tử tôn quan-là trung gian dối thân thiết căn nhà vua và những quan tiền văn, quan tiền võ

Câu 10

Câu 10. Hãy lập bảng thể hiện tại trở thành tựu của những nền văn minh Chăm-pa và Phù Nam theo đòi kiểu bên dưới đây:

Thành tựu

Văn minh Chăm - Pa

Văn minh Phù Nam

Đời sinh sống vật chất

?

?

Đời sinh sống tinh anh thần

?

?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kỹ năng và được học tập và nắm rõ của bạn dạng thân thiết, tớ rất có thể triển khai xong bảng như sau:

Thành tựu

Văn minh Chăm - Pa

Văn minh Phù Nam

Đời sinh sống vật chất

Ăn

Nguồn đồ ăn chủ yếu là: Gạo nếp, gạo tẻ.

Ăn

Nguồn đồ ăn chủ yếu là: Lúa gạo, rau xanh, củ, ngược, gia súc, gia thay cho, thủy thủy sản,…

Mặc

Nam, phái nữ quấn ngang tấm vải vóc kể từ sườn lưng trở xuống, tai treo trang sức đẹp.

Mặc

Mặc áo chui đầu, sử dụng vải vóc quấn thực hiện váy. Người dân quí treo trang sức đẹp.

Vua ở nhập căn nhà cao; dân trong nhà sàn được làm bằng gỗ.

Ở căn nhà sàn được làm bằng gỗ, di chuyển bởi vì thuyền, bè,…

Đời sinh sống tinh anh thần

Chữ viết

Dựa bên trên hạ tầng chữ Phạn, chữ Chăm-pa thành lập.

Chữ viết

Chữ Hán, chữ Phạn

Văn hoá

Văn học tập dân gian dối và văn học tập chữ viết lách nằm trong tuy nhiên hành cùng nhau.

Văn hoá

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên; chôn người bị tiêu diệt nhập mộ chum.

Sùng bái những vị thần Hin-đu giáo, Phật giáo,…

Tín ngưỡng

Sùng bái những vị thần Hin-đu giáo, Phật giáo,…

Tín ngưỡng sùng bái núi linh thiêng,…

Câu 11

Câu 11. Hãy lập bảng về những nghành nghề dịch vụ biểu lộ nhập cuộc sống niềm tin của văn minh Chăm và văn minh Phù Nam chịu đựng tác động của văn minh nén Độ theo đòi kiểu sau:

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ nắm rõ và kỹ năng của bạn dạng thân thiết, tớ rất có thể triển khai xong bảng bên trên như sau:

Lĩnh vực

Biểu hiện

Chữ viết

Tiếp thu, cải đổi mới chữ Phạn

Tín ngưỡng, tôn giáo

Chịu tác động của Hin-đu giáo, Phật giáo…

Câu 12

Câu 12.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Địa điểm: Tháp Bánh Ít ở bên trên thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, thị trấn Tuy Phước, tỉnh Tỉnh Bình Định.

Thời gian dối xây dựng: Được kiến thiết vào thời gian vào cuối thế kỷ XI – cho tới vào đầu thế kỷ XII.

Giá trị:

Tháp nằm trong phong thái gửi tiếp kể từ phong thái Mỹ Sơn A1 quý phái phong thái Tỉnh Bình Định, là sự việc phối kết hợp hài hòa và hợp lý của vẻ đẹp mắt thân thiết nhì khuynh phía lịch thiệp, uyển chuyển và mạnh bạo, sang trọng và hoành tráng nhập thẩm mỹ bản vẽ xây dựng Chăm.

Tháp Bánh Ít là một trong trong mỗi cụm tháp với niên đại nhanh nhất có thể ở Tỉnh Bình Định. Đây là group tháp khai mạc và thay mặt đại diện vượt trội cho tới phong thái Tỉnh Bình Định nhập bản vẽ xây dựng tháp Chăm. Đây là quần thể bản vẽ xây dựng khác biệt, có mức giá trị thẩm mỹ cao, là gia sản văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa.

Câu 13

Câu 13.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

1, Văn hoá Sa Huỳnh

Giới thiệu: Văn hóa Sa Huỳnh là một nền văn hóa truyền thống được xác lập ở vào thời gian năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ hai. Nền văn hóa truyền thống Sa Huỳnh là một trong nhập phụ vương trung tâm thượng cổ về văn minh bên trên lãnh thổ Việt Nam, nằm trong với Văn hóa Đông Sơn và Văn hóa Đồng Nai tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ vật dụng sắt

Năm phân phát hiện: Sa Huỳnh đư­ợc nhà khảo cổ ng­ười Pháp M. Vinet phân phát hiện tại phen thứ nhất nhập năm 1909 khi ông nhìn thấy bên đầm An Khê  một vài lượng rộng lớn quan tiền tài bởi vì chum (khoảng 200 chiếc).

Niên đại: Xuất hiện tại cơ hội ni khoảng chừng 3.000 năm và kết đôn đốc vào thế kỷ loại 1, văn hóa truyền thống Sa Huỳnh có lẽ rằng vẫn tồn bên trên rộng lớn 5.000 năm kéo dãn dài kể từ hậu kỳ thời đại vật dụng đá mới mẻ cho tới đầu thời đại vật dụng Fe.

Phân bố:  Trên địa phận những tỉnh từ Quảng Bình đến những tỉnh Nam Trung cỗ và Tây Nguyên.

Chủ nhân: Chủ nhân văn hóa truyền thống Sa Huỳnh với nền tài chính nhiều bộ phận, bao gồm trồng trọt bên trên nương rẫy và khai quật thành phầm rừng núi, trồng lúa ở đồng bởi vì, cách tân và phát triển những nghề ngỗng tay chân, đánh bắt cá cá ven bờ biển và trao thay đổi kinh doanh với những tộc người nhập chống Khu vực Đông Nam Á và xa cách rộng lớn, với Trung Quốc và nén Độ.

Đặc trưng dụng cụ và kỹ thuật: công cụ bằng sắt như cuốc, dao, kiếm, lao, đục, xà beng... 

2, Văn hoá Óc Eo

Giới thiệu: Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa truyền thống bạn dạng địa nối liền với việc tồn bên trên của Phù Nam – một quốc gia mạnh mẽ bên trên Khu vực Đông Nam Á trong mỗi thế kỷ đầu Công nguyên vẹn. Đây là một trong nền văn hóa truyền thống rộng lớn nhập lịch sử vẻ vang nước ta, nối liền với tổ quốc, loài người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và với mối quan hệ trực tiếp với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Năm phân phát hiện: được nhìn thấy thứ nhất những di chỉ cần thiết của nền văn minh này nhập năm 1944 ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Niên đại: từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 sau Công Nguyên.

Phân bố:

Phạm vi phân bổ của nền văn hóa truyền thống này trải rộng lớn không chỉ là ở Nam Sở nước ta, mà còn phải tác động sang Campuchia, Thái Lan, Myanmar và một phần Malaysia hiện ni.

Tại Nam Sở, nhiều di tích lịch sử văn hóa truyền thống Óc Eo và được khai thác ở những thành phố như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Thành phố Xì Gòn, Đồng Nai...

Xem thêm: kiếm đạo độc thần

Khu vực Óc Eo – Ba Thê được coi là trung tâm của nền văn hóa truyền thống này.

Chủ nhân: người sở hữu hầu hết là những người dân Mã Lai – Đa Đảo.

Đặc trưng dụng cụ và kỹ thuật: gạch ngói, chi phí tệ, con cái lốt, vật dụng trang sức đẹp,…