vấn đề quan trọng cần chú ý trong việc phát triển ngư nghiệp của vùng bắc trung bộ là

Câu hỏi:

01/06/2020 28,051

A. hạn chế việc khai quật nhằm giữ lại trữ lượng thuỷ sản.

Bạn đang xem: vấn đề quan trọng cần chú ý trong việc phát triển ngư nghiệp của vùng bắc trung bộ là

B. khai quật họp lí song song với đảm bảo an toàn mối cung cấp lợi thuỷ sản.

Đáp án chủ yếu xác

C. giới hạn việc nuôi trồng nhằm đảm bảo an toàn môi trường xung quanh ven bờ biển.

D. ngừng hẳn việc khai quật ven bờ, góp vốn đầu tư mang lại đánh bắt cá xa vời bờ.

Đáp án: B

Giải thích: Vấn đề cần thiết quan trọng lưu ý trong những công việc cách tân và phát triển ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Sở là khai quật họp lí song song với đảm bảo an toàn mối cung cấp lợi thuỷ sản.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc cách tân và phát triển hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ sẽ khởi tạo sự thay đổi cần thiết nhập tạo hình cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính của Bấc Trung Sở, không cần vì

A. dẫn đến những thay cho thay đổi rộng lớn nhập sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của vùng.

B. tạo nên thế Open nền kinh tế tài chính.

C. thực hiện thay cho thay đổi cần thiết sự phân công tích động theo đòi cương vực.

D. thực hiện thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đòi bộ phận kinh tế tài chính.

Câu 2:

Các trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Sở gồm

A. Thanh Hoá - Bỉm Sơn, Vinh, Đồng Hới.

B. Vinh, Huế, TP Hà Tĩnh.

C. Thanh Hoá - Bỉm Sơn, Vinh, Huế.

D. Hà Tĩnh, Đông Hà, Huế.

Câu 3:

Loại rừng cướp diện tích S lớn số 1 ở Bắc Trung Sở là

A. Rừng quánh dụng.

Xem thêm: ngoan, hôn anh

B. Rừng phát hành.

C. Rừng chống hộ.

D. Rừng tre nứa.

Câu 4:

Sân cất cánh nào là tại đây không nằm trong Bắc Trung Bộ?

A. Phú Bài.

B. Đồng Hới.

C. Chu Lai.

D. Vinh.

Câu 5:

Vùng gò trước núi ở Bắc Trung Sở đem những thế mạnh nào là sau đây?

A. Chăn nuôi tỷ phú súc, trồng cây lâu năm nhiều năm.

B. Trồng cây lâu năm nhiều năm, cây lâu năm thường niên.

C. Trồng cây lâu năm thường niên, chăn nuôi tỷ phú súc.

D. Chăn nuôi địa gia súc, trồng cây thực phẩm hoa color.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây không đích với địa điểm địa lí của Bắc Trung Bộ?

A. Giáp Lào.

B. Giáp hải dương Đông

C. Kề Đồng bởi sông Hồng.

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

D. Kề Tây Nguyên.