vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

27/05/2020 19,203

A. kỹ năng không ngừng mở rộng diện tích S khá rộng.

Bạn đang xem: vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

B. phần rộng lớn diện tích S khu đất phù rơi ko được bồi phủ từng năm.

C. diện tích S khu đất nông nghiệp bị phí phạm mạc hóa rộng lớn.

D. khu đất đất ở nhiều điểm bị mất màu.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: ĐBSH với khối hệ thống kênh mương xung quanh nên vùng khu đất vô đê ko được bồi phủ phù rơi mới mẻ từng năm, hiệu suất dùng cao. Vì vậy, khu đất bị suy giảm mất màu và càng ngày càng không ngừng mở rộng, thực hiện hạn chế diện tích S khu đất nông nghiệp. Trong khi kỹ năng không ngừng mở rộng khu đất nông nghiệp ở vùng cực kỳ giới hạn. Đặt rời khỏi yếu tố rộng lớn trong những việc dùng khu đất nông nghiệp ở ĐBSH.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nào là tại đây ko đúng vào khi nói tới bộc lộ của mức độ xay của số lượng dân sinh so với việc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở Đồng vì như thế sông Hồng?

A. Phần rộng lớn nguyên vật liệu cho tới công nghiệp cần fake kể từ vùng không giống cho tới.

B. Bình quân diện tích S khu đất nông nghiệp bên trên đầu người thấp.

C. Việc xử lý việc thực hiện gặp gỡ nhiều nan giải, nhất là ở những thành phố Hồ Chí Minh.

D. Sản lượng thực phẩm trung bình đầu người thấp.

Câu 2:

Hậu ngược của sự việc ngày càng tăng số lượng dân sinh nhanh chóng ở Đồng vì như thế sông Hồng là

A. rừng và khu đất lâm nghiệp càng ngày càng hạn chế.

B. khu đất thổ cư và khu đất chuyên sử dụng càng ngày càng thu hẹp.

C. diện tích S khu đất canh tác trung bình đầu người càng ngày càng hạn chế.

D. diện tích S khu đất nông nghiệp càng ngày càng được không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Đặc điểm nổi trội về mặt mày người ở – làm việc của Đồng vì như thế sông Hồng là

A. số lượng dân sinh nhộn nhịp, mối cung cấp làm việc đầy đủ và với chuyên môn.

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

B. mối cung cấp làm việc lớn số 1 toàn nước.

C. làm việc với chuyên môn tối đa cả nước

D. làm việc triệu tập đa số ở những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây chính về triết lý vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức vô ngành trồng trọt ở Đồng vì như thế sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây thức ăn, tăng cây thực phẩm.

B. Giảm tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây thức ăn.

C. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, hạn chế cây thực phẩm.

D. Tăng tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây lâu năm.

Câu 5:

Nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường dung nạp to lớn là thế mạnh nhằm vùng Đồng vì như thế sông Hồng

A. xúc tiến ngành khai khoáng cải tiến và phát triển.

B. cải tiến và phát triển nhanh chóng vận tốc đô thị mới.

C. quy đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. cải tiến và phát triển những ngành kinh tế tài chính.

Câu 6:

Vùng nào là việt nam với lịch sử dân tộc khai quật bờ cõi nhiều năm nhất?

A. Đông Nam Sở.

B. Duyên Hải Nam Trung Sở.

C. Đồng vì như thế sông Hồng.

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

D. Đồng vì như thế sông Cửu Long.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK