tư tưởng chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

Tư tưởng chủ yếu vô tín ngưỡng bạn dạng địa của Đông Nam á ko bao gồm

a tín ngưỡng sử dụng bá tự động nhiên 

Bạn đang xem: tư tưởng chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

b tín ngưỡng phồn thực

c tín ngưỡng thờ cúng người đang được thất lạc

D bụt giáo đạo nho đáp án này nhé

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

chỉ đem Tín ngưỡng sùng bái bất ngờ, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng người đang được thất lạc. 

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar