truyện full truyện điền văn làm ruộng

Truyện Điền Văn (hay hay còn gọi là chuyên mục văn học tập nông thôn) là chuyên mục truyện triệu tập nhập chủ đề vùng quê, dân cày và cuộc sống thường ngày bên trên những vùng quê. Thường xuyên tế bào mô tả những sinh hoạt của những người dân cày, những yếu tố mà người ta cần đương đầu và những độ quý hiếm đạo đức nghề nghiệp truyền thống cuội nguồn của vùng quê.

Khai Cuộc Lưu Đày Ta Được Cưng Chiều Tại ác ôn Nhân Cốc

Khai Cuộc Lưu Đày Ta Được Cưng Chiều Tại ác ôn Nhân Cốc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhân Mạn

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 2
Thiên Tai! Ta Tích Trữ Kho Lương Thực Toàn Thiên Hạ Cứu Cả Hầu Phủ

Thiên Tai! Ta Tích Trữ Kho Lương Thực Toàn Thiên Hạ Cứu Cả Hầu Phủ

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tần Cửu Nguyệt

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 2
Thập Niên 80 Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

Thập Niên 80 Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

7.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quất Tử Vị Vi Huân

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3
Lạt Mềm

Lạt Mềm

7.3/10

7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 98
Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

7.3/10

2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lâm Bất Hoan

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 44
Tiểu Thụ Tại Hoang Dã

Tiểu Thụ Tại Hoang Dã

7.2/10

3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Xuân Quang Vô Hạn

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 35
Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.6/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tại Thủy

Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 55
Nông Viên Tự Cẩm

Nông Viên Tự Cẩm

7.2/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quỹ Họa Tình Vũ

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 639
Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tố Muội Bình Sinh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.9/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù Sinh Nhất Niệm

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

7.4/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Không Sơn Linh Vũ

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 32
Sau Khi Nhậm Chức Tại Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

Sau Khi Nhậm Chức Tại Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Có Một Chú Cá Mè Hoa (有只胖头鱼)

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 11
Khai Cuộc Lưu Đày Ta Được Cưng Chiều Tại ác ôn Nhân Cốc

C2

Khai Cuộc Lưu Đày Ta Được Cưng Chiều Tại ác ôn Nhân Cốc

7/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thiên Tai! Ta Tích Trữ Kho Lương Thực Toàn Thiên Hạ Cứu Cả Hầu Phủ

C2

Thiên Tai! Ta Tích Trữ Kho Lương Thực Toàn Thiên Hạ Cứu Cả Hầu Phủ

7.2/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 80 Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

C3

Thập Niên 80 Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

7.5/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xem thêm: co vợ ngọt ngào có chút bất lương truyện tranh

Lạt Mềm

C98

Lạt Mềm

7.3/10

7.6K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

C44

Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

7.3/10

2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tiểu Thụ Tại Hoang Dã

C35

Tiểu Thụ Tại Hoang Dã

7.2/10

3K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

C55

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.6/10

2.6K

Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp

Nông Viên Tự Cẩm

C639

Nông Viên Tự Cẩm

7.2/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

C50

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

C50

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.9/10

1.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

C32

Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

7.4/10

1.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Sau Khi Nhậm Chức Tại Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

C11

Sau Khi Nhậm Chức Tại Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

7.3/10

1K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Khai Cuộc Lưu Đày Ta Được Cưng Chiều Tại ác ôn Nhân Cốc

7/10

Thiên Tai! Ta Tích Trữ Kho Lương Thực Toàn Thiên Hạ Cứu Cả Hầu Phủ

7.2/10

Thập Niên 80 Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

7.5/10

Lạt Mềm

7.3/10

Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

7.3/10

Tiểu Thụ Tại Hoang Dã

7.2/10

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.6/10

Nông Viên Tự Cẩm

7.2/10

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.2/10

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.9/10

Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Xem thêm: ngon tinh trong sinh

7.4/10

Sau Khi Nhậm Chức Tại Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

7.3/10