trung tâm kinh tế

Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ… là 1 trong mỗi trung tâm kinh tế đang được đặt điều tiềm năng nhập 10 hoặc 15 năm tiếp theo sau trở nên trung tâm kinh tế Khu vực Đông Nam Á, trung tâm kinh tế, tài chủ yếu Châu Á… Thực tế, với việc thay cho thay đổi uy lực trong mỗi năm vừa qua, những trung tâm này đang được và đang được xứng tầm là 1 trung tâm kinh tế rộng lớn của toàn nước và tầm cỡ của điểm.