trùng sinh cao môn đích nữ

 • Reads 717,998
 • Votes 17,784
 • Parts 200

Complete, First published Jul 06, 2018

Bạn đang xem: trùng sinh cao môn đích nữ

Table of contents

 • Chương 1: Đời người phung phí đàng kiếp trước

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 2: Trùng sinh chục nhì tuổi

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 3: Trừng trị ác nha đầu

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 4: Đệ đệ ko thể bị tiêu diệt được!

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 5: Đến khi bại hãy rằng công đạo!

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 6: Bất động thanh sắc phú phong

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 7: Dọn sạch sẽ những loại dơ bẩn!

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 8: Quấy đục lếu láo loạn!

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 9: Đại đái thư là ngược tua cứng rắn!

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 10: Lâm thị phản kích

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 11: Không sở hữu quân thù tao ngay tắp lự tạo ra cho những người một kẻ thù

  Fri, Jul 6, 2018

 • Chương 12: Biểu ca, biểu muội một ngôi nhà thân thiết nhau

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 13: Lý di nương kể từ bên trên trời rơi xuống

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 14: Giả dịch thiệt rất khó dàng

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 15: Nghệ thuật đoạt quyền

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 16: Tựa sườn lưng vô đại thụ hóng mát

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 17: Tiếp nhận khoai rét phỏng tay

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 18: Tỷ muội hòa thuận đơn giản truyền thuyết

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 19: Hãm kinh hoàng vu vạ chỉ tốn công

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 20: Nghẹn bị tiêu diệt tao rồi

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 21: thạo sai tuy nhiên sửa là hảo hảo rồi a!

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 22: Lâm thị là hạ tam lân a

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 23: Nha đầu Tiểu Đào thiệt xứng đáng ghét

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 24: Trả thù oán cũng cần thiết a!

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 25: Người phản bội đều không tồn tại kết viên tốt

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 26: Tới cửa ngõ cất binh vấn tội

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 27: Cầu đại đái thư cứu vãn mạng

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 28: Nhất ngôi trường phong tía

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 29: Âm âm thầm trợ giúp

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 30: Di nương cáo trạng

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 31: Chỉ đợi sóng bão táp nổi lên

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 32: Núi rộng lớn đột kích bão táp mãn lâu

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 33: Không sinh được con cái là đại sự

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 34: Ai cũng chớ nghĩ về toàn thân thiết trở ra

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 35: Phong tư tuyệt thế không một ai sánh bằng

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 36: Bất ngờ bắt gặp người vô hoàng tộc

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 37: Có qua quýt sở hữu lại mới mẻ toại lòng nhau

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 38: Lâm thị trù tính

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 39: Sợ tội tự động sát hoặc vẫn chính là lấy tử minh chí

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 40: Đại đái thư đen sạm tối kể từ lúc còn nhỏ

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 41: Phong tía trấn quốc hầu phủ

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 42: Các cửu cửu là đang được coi thông thường lão hổ

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 43: Lâm thị khuất nhục liên trả độc kế

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 44: Lâm thị khuất nhục liên trả độc tiếp 2

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 45: Lâm thị khuất nhục liên trả độc tiếp 3

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 46: Lâm thị khuất nhục liên trả độc tiếp 4

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 47: Lâm thị khuất nhục liên trả độc tiếp 5

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 48: Trong bụng tiếp khuôn là thiên sát cô tinh

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 49: Trong bụng tiếp khuôn là thiên sát cô tinh anh 2

  Sat, Jul 7, 2018

 • Chương 50: Phương pháp ứng phó với nha đầu điêu ngoa

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 51: Phương pháp ứng phó với nha đầu điêu ngoa 2

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 52: Phương pháp ứng phó với nha đầu điêu ngoa 3

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 53: Đại lâu yến tổ mẫu

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 54: Đại lâu yến tổ mẫu! 2

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 55: Đại lâu yến tổ mẫu! 3

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 56: Gặp lại cặn buồn phiền phái nam nhân

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 57: Gặp lại cặn buồn phiền phái nam nhân 2

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 58: Gặp lại cặn buồn phiền phái nam nhân 3

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 59: Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đoạt phía sau

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 60: Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đoạt hâu phương 2

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 61: Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đoạt hâu phương 3

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 62: Muội muội hảo ko biết xấu xa hổ a

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 63: Muội muội hảo ko biết xấu xa hổ a 2

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 64: Muội muội hảo ko biết xấu xa hổ a 3

  Sun, Jul 8, 2018

 • Chương 65: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành

  Mon, Jul 9, 2018

 • Chương 66: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh trở thành 2

  Mon, Jul 9, 2018

 • Chương 67: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh trở thành 3

  Mon, Jul 9, 2018

 • Chương 68: Muội muội ngu đần nên lần cặn buồn phiền nam

  Mon, Jul 9, 2018

 • Chương 69: Muội muội ngu đần nên lần cặn buồn phiền phái nam 2

  Mon, Jul 9, 2018

 • Chương 70: Muội muội ngu đần nên lần cặn buồn phiền phái nam 3

  Mon, Jul 9, 2018

 • Chương 71: Đứng ở đoạn cao bắt gặp bất ngờ

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 72: Đứng ở đoạn cao bắt gặp bất thần 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 73: Đứng ở đoạn cao bắt gặp bất thần 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 74: Bái bụt cũng ko yên ổn tĩnh

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 75: Bái bụt cũng ko yên ổn tĩnh 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 76: Bái bụt cũng ko yên ổn tĩnh 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 77: Phượng hoàng cất cánh nằm trong ánh dương

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 78: Phượng hoàng cất cánh nằm trong ánh dương 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 79: Đại đái thư tao là người dân có dã tâm 1

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 80: Đại đái thư tao là người dân có dã tâm 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 81: Đại đái thư tao là người dân có dã tâm 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 82: Tần vương vãi thế tử rất khó chọc

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 83: Tần vương vãi thế tử rất khó chọc 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 84: Tần vương vãi thế tử rất khó chọc 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 85: Bị thế tử độc xà theo gót dõi

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 86: Bị Thế tử độc xà theo gót dõi 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 87: Bị thế tử độc xà theo gót dõi 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 88: Đại đái thư đầu tư mạnh lần lợi

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 89: Đại đái thư đầu tư mạnh lần lợi 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 90: Đại đái thư đầu tư mạnh lần lợi 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 91: Không thể buông tha! chắc chắn nên thắng lợi 1

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 92: Không thể buông tha! chắc chắn nên thắng lợi 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 93: Không thể buông tha! chắc chắn nên thắng lợi 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 94: Khôn sinh sống mống chết

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 95: Khôn sinh sống mống bị tiêu diệt 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 96: Muội muội hảo rơi xuống nước a

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 97: Muội muội hảo rơi xuống nước a 2

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 98: Muội muội hảo rơi xuống nước a 3

  Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 99: Yến hội coi hoa của đại công chúa

  Wed, Jul 11, 2018

  Xem thêm: Top 4 cầu thủ đội tuyển Đan Mạch nổi tiếng nhất mọi thời đại

 • Chương 100: Yến hội coi hoa của đại công chúa 2

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 101: Mỹ nhân quốc sắc thiên hương thơm

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 102: Mỹ nhân quốc sắc thiên hương thơm 2

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 103: Mỹ nhân quốc sắc thiên hương thơm 3

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 104: Tán gẫu tặng Hotgirl nhất chi xuân

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 105: Tán gẫu tặng Hotgirl nhất chi xuân 2

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 106: Tán gẫu tặng Hotgirl nhất chi xuân 3

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 107: Khanh bạn dạng mĩ nhân, nại hà vi tặc *

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 108: Khanh bạn dạng mĩ nhân, nại hà vi tặc 2

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 109: Khanh bạn dạng mĩ nhân, nại hà vi tặc 3

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 110: Mặc cho tới Quần Phương Đố

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 111: Mặc cho tới Quần Phương Đố 2

  Wed, Jul 11, 2018

 • Chương 112: Mặc cho tới Quần Phương Đố 3

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 113: Giữa đàng bị tập dượt kích

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 114: Giữa đàng bị tập dượt kích! 2

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 115: Giữa đàng bị tập dượt kích 3

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 116: Kế khuôn bị trị quỳ

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 117: Kế khuôn bị trị quỳ 2

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 118: Kế khuôn bị trị quỳ 3

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 119: Gà cất cánh trứng vỡ, bàn tính thất bại

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 120: Gà cất cánh trứng vỡ, bàn tính thất bại 2

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 121: Gà cất cánh trứng vỡ, bàn tính thất bại 3

  Thu, Jul 12, 2018

 • Chương 122: Thê thiếp trở thành đàn ngày tối nan an

  Sat, Jul 14, 2018

 • Chương 123: Thê thiếp trở thành đàn ngày tối nan an 2

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 124: Thê thiếp trở thành đàn ngày tối nan an 3

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 125: Cũng xưng là đế đô tuy nhiên bích

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 126: Cũng xưng là đế đô tuy nhiên bích 2

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 127: Cũng xưng là đế đô tuy nhiên bích 3

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 128: Đêm kinh hồn tiếp khuôn lâm bể

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 129: Đêm kinh hồn tiếp khuôn lâm bể 2

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 130: Đêm kinh hồn tiếp khuôn lâm bể 3

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 131: Anh hùng cứu vãn Hotgirl là sự tốn mức độ

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 132: Anh hùng cứu vãn Hotgirl là sự tốn mức độ 2

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 133: Anh hùng cứu vãn Hotgirl là sự tốn mức độ 3

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 134: Đại đái thư là yêu quái tinh anh a

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 135: Đại đái thư là yêu quái tinh anh a 2

  Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 136: Đại đái thư là yêu quái tinh anh a 3

  Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 140: Lễ ăm ắp mon tái ngộ cặn buồn phiền phái nam

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 141: Lễ ăm ắp mon tái ngộ cặn buồn phiền phái nam 2

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 142: Lễ ăm ắp mon tái ngộ cặn buồn phiền phái nam 3

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 143: Lôi đình nhất kích trí chư tử địa

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 144: Lôi đình nhất kích trí chư tử địa 2

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 145: Lôi đình nhất kích trí chư tử địa 3

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 146: Lâm vô tuyệt cảnh cù giáo nhất kích

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 147: Lâm vô tuyệt cảnh cù giáo nhất kích 2

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 148: Lâm vô tuyệt cảnh cù giáo nhất kích 3

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 149: Mỹ nhân phái nam trang

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 150: Mỹ nhân phái nam trang 2

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 151: Mỹ nhân phái nam trang 3

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 152: Mỹ nhân tính tiếp

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 153: Mỹ nhân tính tiếp 2

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 154: Mỹ nhân tính tiếp 3

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 155: Thế tử mĩ nhân tối khuya gặp mặt

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 156: Thế tử mĩ nhân tối khuya gặp mặt 2

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 157: Thế tử mĩ nhân tối khuya gặp mặt 3

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 158: Thế tử miễn chống cười cợt vui sướng

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 159: Thế tử miễn chống cười cợt vui sướng 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 160: Thế tử miễn chống cười cợt vui sướng 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 161: Thêm một phen mãnh sài

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 162: Thêm một phen mãnh sài 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 163: Thêm một phen mãnh sài 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 164: Nói nhì tía câu quyết định việc cộng đồng thân

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 165: Nói nhì tía câu quyết định việc cộng đồng thân thiết 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 166: Nói nhì tía câu quyết định việc cộng đồng thân thiết 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 167: Âu Dương Noãn cự hít

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 168: Âu Dương Noãn cự hít 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 169: Âu Dương Noãn cự hít 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 170: Phẫn trư cật lão hổ*

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 171: Phẫn trư cật lão hổ 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 172: Phẫn trư cật lão hổ 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 173: Ai là trư ai là hổ

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 174: Ai là trư ai là hổ 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 175: Giết gà đe khỉ

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 176: Giết gà đe khỉ 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 177: Giết gà đe khỉ 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 178: Tân rán thù oán cũ vô phủ Thái tử

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 179: Tân rán thù oán cũ vô phủ Thái tử 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 180: Tân rán thù oán cũ vô phủ Thái tử 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 181: Yến hội nguy hại tứ bề

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 182: Yến hội nguy hại tứ bề 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 183: Yến hội nguy hại tứ bề 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 184: Cắt lưỡi, trở thành thái giám

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 185: Cắt lưỡi, trở thành thái giám 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 186: Chặn đàng thông báo

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 187: Chặn đàng thông tin 2

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 188: Chặn đàng thông tin 3

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 189: Nàng ko lấy ông xã, tao ko cưới

  Tue, Jul 17, 2018

 • Chương 190: Nàng ko lấy ông xã, tao ko cưới 2

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 191: Nàng ko lấy ông xã, tao ko cưới 3

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 192: Vĩnh vì như thế lệ quỷ nhiều mới dây dính

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 193: Vĩnh vì như thế lệ quỷ nhiều mới dây dính 2

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 194: Nhị đái thư phục khởi a

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 195: Nhị đái thư phục khởi a 2

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 196: Nhị đái thư phục khởi a 3

  Wed, Jul 18, 2018

 • Chương 197: Võ quốc công phủ cho tới cửa ngõ cầu hôn

  Thu, Jul 19, 2018

 • Chương 198: Võ quốc công phủ cho tới cửa ngõ cầu hít 2

  Thu, Jul 19, 2018

 • Chương 199: Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì phong thủy*

  Thu, Jul 19, 2018

  Xem thêm: ngoan, hôn anh

 • Chương 200: Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì tử vi phong thủy 2

  Thu, Jul 19, 2018

▪Tác giả: Tần Giản
  ▪Thể loại: ngôn tình cổ kính, trùng sinh
  ▪Tổng số chương: 417 chương
  ▪Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn thành
  ▪Văn án:
  Đám người bại, khiến cho nước ngoài tổ khuôn nường uất ức tuy nhiên bị tiêu diệt, thủ đoạn làm thịt đệ đệ nường, giẫm lên tình thân của nường, trong cả nường bọn họ cũng ko buông buông tha cho 1 tuyến đường sinh sống.Bởi vì như thế, tin tưởng của nường bịa đặt sai vị trí, tiếp khuôn, muội muội, phái đẹp tử "tài đức" gian dối..Bởi vì như thế, nường sở hữu thân thiết phận cao quý tuy nhiên chúng ta nên vô hiệu...
  
  Lúc táng thân thiết bên dưới làn nước sông, Âu Dương Noãn rít kể từ vô mồm đi ra từng chữ rồi đột nhiên chợt phanh đôi mắt, Âu Dương Noãn quay trở lại năm chục nhì tuổi hạc, là năm nường bị thương ở trán , cũng chính là năm tuy nhiên đệ đệ thân thiết sinh bị rơi xuống nước, đó là 3 năm trước đó khi nường xuất giá chỉ...
  
  Cả đời này, nường quyết tâm thay cho thay đổi, thực hiện mưa thực hiện bão táp, bảo đảm từng người thân trong gia đình yêu thương của nường, khử không còn những kẻ tâm thuật khôn lường, bước đi ra 1 miếng kim quang đãng huy hoàng của một đời người.

#235ngontinh