trong thương mại dịch vụ hoạt động nào sau đây đóng vai trò quan trọng

Câu1: Trong thương nghiệp, cty sinh hoạt này tại đây nhập vai trò quan tiền trọng?

A. Tiếp thị (marketing) và phân tách thị ngôi trường.

Bạn đang xem: trong thương mại dịch vụ hoạt động nào sau đây đóng vai trò quan trọng

B. Quảng cáo bên trên khối hệ thống những đài truyền hình.

C. Mở rộng lớn thị ngôi trường xuất nhập vào.

D. Mở rộng lớn quy tế bào sinh hoạt của những công ty.

Câu2: môi trường xung quanh đương nhiên bao gồm

A. Các quan hệ xã hội

Xem thêm: truyện báo thù

B. Các bộ phận của tự động nhiên

C. Nhà ở, công cụ, trở nên phố

D. Chỉ tài nguyên và nước

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar