trong pascal cú pháp câu lệnh gán là

Câu hỏi:

26/06/2020 73,583

A. Biểu thức := Tên biến;

Bạn đang xem: trong pascal cú pháp câu lệnh gán là

D. Tên biến:= Biểu thức;

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những thương hiệu tại đây, thương hiệu nào là ko hợp thức vô ngữ điệu thiết kế Pascal?

A. A2;

B. Tamgiac;

C. 8a;

D. Chuongtrinh;

Câu 2:

Phát biểu nào là tiếp sau đây sai ?

A. Trong một công tác, phần khai báo hoàn toàn có thể sở hữu hoặc ko.

B. Trong một công tác, phần thân ái công tác hoàn toàn có thể sở hữu hoặc ko.

C. Trong một công tác, phần thân ái công tác cần phải sở hữu.

D. Cả A và C đều chính.

Câu 3:

Để chạy công tác vô ngữ điệu Pascal tớ sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + F9

B. Shift –F9

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

C. Alt – F9

D. F9

Câu 4:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh gán nào là tiếp sau đây sai ?

A. a:= b;

B. a + b := c;

C. a:= a + 1;

D. x:= 2*x;

Câu 5:

Cách khai báo hằng chính là:

A. Const pi:=3,14 real;

B. Const pi: 3,14;

C. Const pi=3,14 real;

D. Const pi=3,14;

Câu 6:

Nhập 2 số nguyên vẹn a, b kể từ keyboard. Viết công tác tính tổng 2 số a, b. Để khai báo mang đến việc bên trên tớ dùng câu mệnh lệnh khai báo nào?

A. Var a , b, tong : real;

B. Var a, b, tong : integer;

C. Var a, b, tong : char;

Xem thêm: đoá hồng kiêu ngạo

D. Var a, b, tong : string;