trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự không có kí tự nào gọi là

Câu hỏi:

17/01/2022 22,741

B. Xâu rỗng; 

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự không có kí tự nào gọi là

Đáp án chủ yếu xác

D. Không cần là xâu kí tự;

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động nào là gọi là xâu rỗng

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép chính nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 nhập S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 nhập S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 nhập S1 

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 một trong những phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết ngược của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Câu 3:

Đoạn lịch trình sau in đi ra sản phẩm nào là ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

Xem thêm: thích em từng giây

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình sở hữu lỗi;

Câu 4:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 5:

Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động nhập PASCAL là:

A. 256 

B. 255 

C. 65535 

D. Tùy ý

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì như thế thiếu hụt phỏng lâu năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255 

D. Cần cần khai báo độ dài rộng của xâu sau đó

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

TÀI LIỆU VIP VIETJACK