trong ngôn ngữ lập trình pascal về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117808

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, về mặt mũi cú pháp câu mệnh lệnh nào là sau đó là đúng?
 • Trong ngôn từ thiết kế pascal, với khai báo mảng A: array[1..100,1..of integer thì việc truy xuất cho tới những thành phần của mảng A như sau?
 • rong ngôn từ thiết kế pascal, vô quy trình xuất tài liệu của mảng nhị chiều  A bao gồm m dòng sản phẩm ,n cột, nhằm những thành phần hiển thị quả như quy mô của mảng hai phía tao ghi chép mệnh lệnh như sau?
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc nào là trong số việc sau:S:=0;For i:= 1 to tướng n tự S:=S+ A[
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc nào là trong số việc sau:Begin    &n
 • Trong ngôn từ thiết kế pascal, vô quy trình nhập tài liệu của mảng một chiều, nhằm độ quý hiếm i cũng tăng theo đuổi phần t�
 • Trong Pascal, nhằm xuất những thành phần của mảng 2 chiều tao người sử dụng bao nhiêu vòng For?
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc gì?S:=0;For i:=1 to tướng N tự If  (A[i] mod 2 = 0) a
 •  Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc gì?D:=0;For i:=1 to tướng N tự If  (A[i] mod
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, nhằm khai báo độ cao (đơn vị tính là mét)của những học viên vô lớp học tập tao dùng m
 • Mảng a dưới phía trên chứa chấp từng nào thành phần ?CONST        COLUMNS = 3;     &n
 • Chọn chủ kiến chính : Phương án nào là bên dưới đó là khai báo mảng hợp thức ?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Biểu thức : 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có mức giá trị là :
 • Những biểu thức nào là tại đây có mức giá trị TRUE ?
 • Trường phù hợp nào là tại đây ko cần là mệnh lệnh gán vô Pascal ?
 • Chọn chủ kiến chính : Phát biểu nào là tiếp sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất ?
 • Chọn chủ kiến chính : Cho khai báo sau :    Var  a : array[0..
 • Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau :Var a : array[0..50] of real ;....
 • Chọn chủ kiến chính : Cho khai báo mảng như sau :Var m : array[0..10] of integer ;Phương án nào là tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng ? 
 • Đọan công tác sau triển khai việc gì?T:=0;For i:=1 to tướng N tự T:= T+A[i];
 • Cho đoạn chương trình:Kq:=0;For i:=1 to tướng 5 do  Kq:=Kq*i;Kết ngược sau khoản thời gian chạy là :
 • Cho mảng A  với N=5 bao gồm những phần tử  4 8 3 6 5 và đoạn chương trình:S:=0;For i:=1 to tướng N do  
 • If  a=> 0  then           a:=1;      &
 • Giả sử sở hữu mảng 2 chiều sau khoản thời gian nhập như sau:               &n
 • Giả sử x:=a/b thì x cần khai báo loại tài liệu nào là sau đây:
 • Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng lăm le nào là sau đó là đúng?
 • Cho biểu thức: (15 mod 2)+ 2 . Giá trị của biểu thức là:
 • Làm cho tới độ quý hiếm vì chưng bình phương của x là
 • Trong NN thiết kế Pascal, quy tắc toán MOD với số nguyên vẹn có công năng gì
 • Để trình diễn ( sqrt{x^3}), tao hoàn toàn có thể viết?
 • Khai báo 3 trở thành A,B,C nào là tại đây chính cú pháp vô Pascal?
 • Chọn chủ kiến chính : Với mệnh lệnh nào là tại đây dùng làm in độ quý hiếm M(M loại số thực) rời khỏi màn hình hiển thị với phạm vi là 5 và sở hữu 2 chữ số phần thậ
 • Chọn chủ kiến chính : Trong những thương hiệu sau, đâu là tên gọi thích hợp (từ khóa) vô ngôn từ thiết kế Pascal?
 • Để khai báo trở thành, vô Pascal tao dùng kể từ khóa nào?
 • Kiểu nào là tại đây sở hữu miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?
 • Kết ngược của biểu thức sqr((ABS(23-30) mod 4) ) là?
 • Biểu thức ((25 mod 10) div 2) sở hữu thành quả là mấy?
 • Đâu là mệnh lệnh gán đúng?
 • Chọn chủ kiến chính : Để nhập tài liệu vô kể từ keyboard cho tới 2 trở thành a,b tao người sử dụng lệnh?
 • Để fake vấn đề rời khỏi màn hình hiển thị tao dùng giấy tờ thủ tục nào?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA