trong ngôn ngữ lập trình pascal cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là

Câu hỏi:

17/01/2022 3,978

B. reset ( < vươn lên là tệp >); 

Đáp án chủ yếu xác

C. restart ( < vươn lên là tệp >); 

D. rewrite ( < vươn lên là tệp >); 

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm cởi tệp ở cơ chế hiểu tài liệu kể từ tệp là:

reset ( < vươn lên là tệp >);

Trong đó biến tệp được mệnh danh theo dõi quy tắc Pascal.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

A. read ( < vươn lên là tệp > , < list vươn lên là > ); 

B. readln ( < vươn lên là tệp > , < list vươn lên là > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list vươn lên là > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Câu 2:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp là:

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

A. < vươn lên là tệp > := < thương hiệu tệp >; 

B. < thương hiệu tệp > := < vươn lên là tệp >;

C. assign ( < vươn lên là tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < vươn lên là tệp > );

Câu 4:

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua vươn lên là tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

C. Mở tệp nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

A. write (< vươn lên là tệp > , < list thành phẩm >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành phẩm >);

C. writeln (< vươn lên là tệp > , < list thành phẩm >); 

Xem thêm: lieu trai chi di

D. Cả đáp án A và C đều đúng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK