trong một chương trình pascal sau khi đã đóng tệp

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu căn vặn Đáp án và câu nói. giải

Bạn đang xem: trong một chương trình pascal sau khi đã đóng tệp

Câu Hỏi:

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian đang được đóng góp tệp vì thế giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì rất có thể mở ra tệp tê liệt hoặc không?

Câu căn vặn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 15: Thao tác với tệp

Đáp án và câu nói. giải

đáp án đúng: B

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian đang được đóng góp tệp vì thế giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì vẫn rất có thể mở ra tệp tê liệt với số phen tùy ý. Khi mở ra nếu như vẫn sử dụng trở nên tệp cũ thì không cần thiết phải gắn lại thương hiệu tệp mang lại trở nên tệp trước lúc banh.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

các thắc mắc khác

  • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, sau khoản thời gian thao tác làm việc với tệp rất cần được đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:
  • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo trở nên tệp văn phiên bản là:
  • Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua trở nên tệp mang lại trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên thực hiện gì?
  • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại trở nên tệp là:
  • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm banh tệp ở cơ chế hiểu tài liệu kể từ tệp là:
  • Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:
  • Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:
  • Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?
  • Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

đề trắc nghiệm tin tưởng học tập 11 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 19: Thư viện công tác con cái chuẩn

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 19: Thư viện công tác con cái chuẩn

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 18: Cách viết lách và dùng công tác con

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 18: Cách viết lách và dùng công tác con

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 17: Chương trình con cái và phân loại

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 17: Chương trình con cái và phân loại

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 15: Thao tác với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 15: Thao tác với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 14: Kiểu tài liệu tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 14: Kiểu tài liệu tệp