trong mô hình quan hệ ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể ràng buộc khóa

Xuất bản: 15/04/2022 - Cập nhật: 15/04/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

Câu căn vặn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Xem thêm: em chồng chị dâu

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: A

Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

các thắc mắc khác

  • Khẳng tấp tểnh này là sai Lúc nói tới khoá?
  • Mô hình phổ cập nhằm thiết kế CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd khuyến cáo năm nào?
  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mày cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại vô các:
  • Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:
  • Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?
  • Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

đề trắc nghiệm tin yêu học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Xem thêm: truyen xuyen nhanh

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu