trong lệnh lặp for

Câu hỏi:

10/05/2020 47,162

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

Bạn đang xem: trong lệnh lặp for

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

Đáp án chủ yếu xác

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vày độ quý hiếm cuối

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Trong mệnh lệnh lặp For – tự Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được triển khai.

   Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của trở nên kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những trở nên nhập câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn công tác sau giải việc nào?

      For I:=1 đồ sộ M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

B. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Câu 3:

Sau Khi triển khai đoạn công tác sau:

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

   S:=10;

   For i:=1 đồ sộ 4 tự S:=S+i;

   Giá trị của trở nên S vày bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh đích :

A. for i:=1 đồ sộ 10; tự x:=x+1;

B. for i:=1 đồ sộ 10 tự x:=x+1;

C. for i:=10 đồ sộ 1 tự x:=x+1;

D. for i =10 đồ sộ 1 tự x:=x+1;

Câu 5:

Hoạt động này tại đây lặp với số thứ tự lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Khi sạch

B. Học bài xích cho đến Khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Khi đem người nghe máy

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < trở nên kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < trở nên kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > đồ sộ < độ quý hiếm đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < trở nên kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối >; tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < trở nên kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

TÀI LIỆU VIP VIETJACK