trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Mục 1

Bạn đang xem: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai

1. Hoàn cảnh lịch sử hào hùng, mục đích

a) Hoàn cảnh lịch sử

- Sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất, nước Pháp bị tàn phá huỷ áp lực, nền tài chính bị kiệt quệ.

b) Mục đích

- Tư phiên bản độc quyền Pháp một vừa hai phải đẩy mạnh bóc tách lột dân chúng làm việc nội địa, một vừa hai phải tăng nhanh khai quật những nằm trong địa nhằm bù đậy điệm những thiệt hoảng hồn tự cuộc chiến tranh tạo ra.

=> Chương trình khai quật phiên loại nhị và được bọn chúng ráo riết thực hành ở Đông Dương, nhập cơ với nước ta.

Mục 2

2. Nội dung

Pháp đẩy mạnh góp vốn đầu tư nhập nước ta, vứt vốn liếng tối đa nhập nông nghiệp và khai mỏ.

- Nông nghiệp: tiến hành cướp ruộng khu đất nhằm cải tiến và phát triển những bốt điền cao su thiên nhiên. 

- Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti kêu ca với từ xưa đều được vứt vốn liếng thêm thắt và sinh hoạt mạnh rộng lớn. phần lớn công ti kêu ca mới mẻ tiếp nối nhau nhau thành lập và hoạt động.

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

+ Chú ý cho tới công nghiệp chế biến: Mở thêm thắt một số trong những hạ tầng công nghiệp tựa như các xí nghiệp sản xuất sợi, xí nghiệp sản xuất rượu, diêm, xay xát gạo,...

- Thương nghiệp: tư phiên bản Pháp tấn công thuế nặng trĩu sản phẩm hoá những nước nhập nhập việt nam, hầu hết là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ cơ, sản phẩm hoá của Pháp nhập nhập nước ta tạo thêm cực kỳ thời gian nhanh.

- Giao thông vận tải: được góp vốn đầu tư nhằm cải tiến và phát triển thêm thắt. Đường Fe xuyên Đông Dương được tiếp nối nhiều đoạn.

- Tài chính: Ngân sản phẩm Đông Dương, thay mặt đại diện gia thế của tư phiên bản tài chủ yếu Pháp, với CP nhập đa số những công ti và xí nghiệp sản xuất rộng lớn, tiếp tục bắt quyền lãnh đạo những ngành tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai quật nằm trong địa của thực dân Pháp ko thay cho đổi: giới hạn công nghiệp cải tiến và phát triển, nhất là công nghiệp nặng; đẩy mạnh thủ đoạn bóc tách lột, vơ vét tài chính của dân chúng tao bằng phương pháp tấn công thuế nặng: thuế ruộng khu đất, thuế thân thuộc, thuế rượu, thuế muối hạt, thuế dung dịch phiện và hàng trăm ngàn loại thuế không giống.

Nguồn lợi của tư phiên bản Pháp ở nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại hai

ND chính

Chương trình khai quật phiên loại nhị của thực dân Pháp: toàn cảnh, mục tiêu và nội dung cơ phiên bản của công tác khai quật nằm trong địa phiên nhị.

Loigiaihay.com

Sơ thiết bị tư duy

Xem thêm: trẫm cũng rất nhớ nàng

Sơ thiết bị tư duy Chương trình khai quật phiên loại nhị của thực dân Pháp

phamhongthaind.edu.vn