trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Câu hỏi:

14/01/2022 37,371

B. Thiết kế tiếp mới mẻ mang đến biểu kiểu mẫu , sửa thay đổi kiến thiết cũ 

Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

C. Thiết kế tiếp mới mẻ mang đến biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Thiết kế tiếp mới mẻ mang đến biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Trong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tớ hoàn toàn có thể kiến thiết mới mẻ mang đến biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ. Để thao tác làm việc nhập cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tớ tiến hành Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu kiểu mẫu.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu kiểu mẫu tớ lựa chọn đối tượng người tiêu dùng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu kiểu mẫu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu hình bảng 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 3:

Để thao tác làm việc nhập cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tớ thực hiện:

A. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

C. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Xem thêm: tháng ngày giữ mạng bên người husky

D. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Câu 4:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu kiểu mẫu Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create khuông for using Wizard 

B. Create khuông by using Wizard 

C. Create khuông with using Wizard 

D. Create khuông in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu kiểu mẫu Theo phong cách tự động kiến thiết, tớ chọn:

A. Create khuông in Design View 

B. Create khuông by using Wizard 

C. Create khuông with using Wizard 

D. Create khuông by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang đến biểu kiểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form nhập bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban nhập Create khuông by using wizard

(3) Chọn loại mang đến biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc kiểu mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp theo sau là lựa chọn những ngôi trường tiến hành biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể tiến hành tạo ra biểu kiểu mẫu bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

Xem thêm: con đường bá chủ truyenfull. com

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK