trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong Access, Khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINHTrue. Khi cơ field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

  Bạn đang xem: trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

  • A. Yes/No
  • B. Boolean
  • C. True/False
  • D. Date/Time

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Yes/No

Mã câu hỏi: 2657

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: truyện tổng tài anh nhận nhầm người rồi

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác làm việc với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để cởi một bảng ở chính sách design, tao lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, Khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu này cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access Khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử bong CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu tạo bảng nhập chính sách design, thao tác triển khai mệnh lệnh này tại đây l
 • Cửa bong cấu tạo bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong Khi tạo ra cấu tạo bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ cao thấp của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố chính trong những tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
 • Để chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường mong muốn chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, mong muốn lưu cấu tạo nhập đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi Khi mang trong mình 1 trong mỗi thao tác này sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA