trong access có mấy đối tượng chính

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong Access với bao nhiêu đối tượng người dùng cơ bản?

  Bạn đang xem: trong access có mấy đối tượng chính

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong Access với 4 đối tượng người dùng cơ bản

Mã câu hỏi: 1666

Xem thêm: thích em từng giây

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các công dụng chủ yếu của Access?
 • Access với những năng lực nào?
 • Các đối tượng người dùng cơ bạn dạng vô Access là:
 • Trong Access với bao nhiêu đối tượng người dùng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong số câu sau:
 • Để format, đo lường và tính toán, tổ hợp và in tài liệu, tao dùng: 
 • Để bố trí, tìm hiểu tìm tòi và kết xuất tài liệu xác lập từ là 1 hoặc nhiều bảng, tao dùng
 • Đối tượng nào là tạo ra skin thuận tiện mang đến việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng nào là với công dụng dùng làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tao thực hiện:
 • Để tạo ra một CSDL mới mẻ và gọi là tệp vô Access, tao phải:
 • Hãy bố trí quá trình sau sẽ được một thao tác đúng vào lúc tạo ra một CSDL mới?
 • Trong Access, sẽ tạo CSDL mới mẻ, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đó là đúng?
 • Tên của CSDL vô Access buộc phải phải để trước hoặc sau thời điểm tạo ra CSDL?
 • Giả sử đang được với tệp Access bên trên đĩa, nhằm banh luyện tin tưởng cơ thì tao triển khai thao tác nào là mới mẻ đúng?
 • Có bao nhiêu chính sách chủ yếu nhằm thao tác với những loại đối tượng?
 • Chế chừng design được sử dụng để:
 • Chế chừng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA