trình bày đặc điểm địa hình lục địa nam mĩ

 • Cự Giải

  Cự Giải

  Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ sở hữu 3 phần:

  Bạn đang xem: trình bày đặc điểm địa hình lục địa nam mĩ

  Phía Tây:

  • Cao vẹn toàn khổng lồ nhất châu Mĩ, cao tầm kể từ 3000 – 5000m, nhiều núi đan xen cao nguyên trung bộ và thung lũng.
  • Cảnh quan lại thay cho thay đổi kể từ Bắc xuống Nam, kể từ thấp lên rất cao rất rất phức tạp.

  Ở giữa:

  • Địa hình to lớn bao gồm đồng vì thế Ô ri no teo, Amazon, Pampa, Laplata
  • Cảnh quan lại đa số là rừng um tùm chứa đựng, là vựa lúa và vùng chăn nuôi rộng lớn của Nam Mĩ.

  Phía Đông:

  • Gồm nện vẹn toàn Guyana, Brazin tạo hình lâu lăm, bị bào ngót rời xẻ mạnh.
  • Cảnh quan lại đa số là rừng um tùm nhiệt đới gió mùa độ ẩm.
  Trả điều hay

  1 Trả lời 10/08/21

  • Mỡ

   Mỡ

   Đặc điểm địa hình Nam Mĩ bao gồm 3 phần:

   - Phía Tây: Dãy núi trẻ con An-đet cao và khổng lồ nhất châu Mĩ, phỏng cao tầm 3000 – 5000m, nhiều núi đan xen cao nguyên trung bộ và thung lũng.

   Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

   - Tại giữa: Các đồng vì thế to lớn (đồng vì thế Ô-ri-nô-cô, A-ma-zôn, Pam-pa, La-pla-ta).

   - Phía Đông: Sơn vẹn toàn Guy-a-na, nện vẹn toàn Bra-xin tạo hình lâu lăm, bị bào ngót rời xẻ mạnh.

   0 Trả lời 10/08/21

   • Thiên Bình

    Thiên Bình

    Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ sở hữu phụ vương phần:

    - Hệ thống núi An-đet ở phía tây: cao và khổng lồ nhất châu Mĩ, Một trong những sản phẩm núi có tương đối nhiều thung lũng và cao nguyên trung bộ rộng lớn.

    Xem thêm: lâm áng tư

    - Đồng vì thế ở trung tâm : những đồng vì thế Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn (rộng và bằng vận nhất thế giới), La-pla-ta, Pam-pa.

    - Các nện vẹn toàn ở phía đông: Guy-a-ba, Bra-xin.

    0 Trả lời 10/08/21