trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình nam mĩ

Câu hỏi

𝔸𝕟𝕙 𝕋𝕙𝕦̛ [ 𝕃𝕠𝕧𝕖 𝔹𝕚𝕠𝕝𝕠𝕘𝕪...

Nêu đặc điểm địa hình Nam Mĩ

Bạn đang xem: trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình nam mĩ

Pé Bùn

11 tháng bốn 2021 khi 20:42

Câu1:Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mĩ? So sánh địa hình bắc mĩ và nam giới mĩ

Câu2: Nêu sự bất hợp lí nhập chế độ sở hữu ruộng đất ở trung và nam giới mĩ? Tại sao ở nhiều nước trung và nam giới mĩ vẫn phải nhập khẩu bổng thực?

Xem chi tiết

bin trổ GM TV

12 mon 10 2021 khi 10:00

việt nam giới thuộc kiểu môi trường nào nêu một số thuận lợi và khó khăn bởi đặc điểm khí hậu nước tớ đem lại liên hệ thực tế

Xem chi tiết

trinh mỹ

đặc điểm khí hậu châu nam giới cực?

Xem chi tiết

phạm nguyễn khải hưng

 Công nghiệp ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm

(Chỉ được chọn một đán án)

A.chủ yếu phát triển công nghiệp khai khoáng.B.phát triển mạnh công nghiệp chế biến.C.phát triển mạnh ở vùng núi An-đet.D.phát triển mạnh ở một số nước công nghiệp mới.

Xem chi tiết

24. Kim Quang Phước

Ý nào ko phải đặc điểm tự nhiên của đới ôn hoà?

 Khí hậu mưa nhiều xung quanh năm.

Trong năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, nhộn nhịp.

Thảm thực vật thay cho đổi từ Bắc xuống Nam, từ Đông quý phái Tây.

Thời tiết thay cho đổi thất thường.

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

Xem chi tiết

Nguyễn Ngọc Phương Nguyê...

7 mon 11 2021 khi 21:06

Câu 12: Dân số thế giới tăng nhanh chóng ko phải bởi vẹn toàn nhân nào sau đây?

A.Tiến bộ của Y học.

B. Đời sống quần chúng. # được cải thiện.

C. Di cư từ nước này quý phái nước khác.

D.Các nước thuộc địa ở châu Á,Phi ,Mĩ La tinh nghịch giành độc lập.

Xem chi tiết

Pé Bùn

11 tháng bốn 2021 khi 20:48

Câu 3: Cho biết khối thị trường công cộng méc-cô-xua và hiệp định mậu dịch tự bởi bắc mĩ thành lập vào năm nào? Mục xài của méc-cô-xua và hiệp định mậu dịch tự bởi bắc mĩ?

Câu 4: Nêu vai trò của rừng a-ma-dôn

Xem chi tiết

Pé Bùn

11 tháng bốn 2021 khi 20:50

Câu 5: Trình bày khái quát tự nhiên dân ở xã hội của châu đại dương

Câu 6: Trình bày vị trí,địa hình, khí hậu của châu âu?

Xem chi tiết

phạm nguyễn khải hưng

Đồng bằng ở châu Âu có đặc điểm

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

(Chỉ được chọn một đán án)

A.chiếm 2/3 khoảng không, mở rộng về phía Đông.B.chiếm 2/3 khoảng không, chỉ có ở phía Đông.C.chiếm 2/3 khoảng không, tập trung ở phía Đông.D.chiếm 2/3 khoảng không, tập trung ở phía Bắc và phía Đôn

Xem chi tiết