trình bày cuộc khởi nghĩa yên thế

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Mục 1

Bạn đang xem: trình bày cuộc khởi nghĩa yên thế

1. Nguyên nhân:

- Kinh tế nông nghiệp tụt xuống bớt, cuộc sống quần chúng. # Bắc Kì trở ngại, một phần tử cần phiêu nghiền lên Yên Thế, bọn họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh giành.

- Khi Pháp thực hành quyết sách bình ấn định, quần chúng. # Yên Thế tiếp tục nổi dậy đấu tranh giành.

Lược thiết bị địa thế căn cứ Yên Thế

Mục 2

2. Diễn biến:

- 1884 - 1892: nhiều toán nghĩa binh sinh hoạt bên dưới sự lãnh đạo của Đề Nắm.

- 1893 - 1908: Nghĩa quân một vừa hai phải thiết kế lực lượng một vừa hai phải pk bên dưới sự lãnh đạo của Đề Thám.

- 1909 - 1913: Pháp triệu tập lực lượng tiến công Yên Thế, lực lượng nghĩa binh hao sút. Ngày 10 - 2 - 1913, Đề Thám bị sát sợ hãi, trào lưu tan chảy.

Xem thêm: em chồng chị dâu

Hoàng Hoa Thám (1858 - 1913)

Mục 3

3. Lý do thất bại, ý nghĩa:

- Lý do thất bại: tự Pháp thời điểm hiện nay còn mạnh lại sở hữu sự đoàn kết với gia thế phong con kiến. Trong khi ê lực lượng nghĩa binh còn mỏng mảnh và yếu ớt, phương pháp tổ chức triển khai hướng dẫn còn nhiều giới hạn.

- Ý nghĩa: Thể hiện tại lòng tin yêu thương nước chống Pháp của giai cấp cho dân cày. Góp phần thực hiện lờ lững quy trình bình ấn định của thực dân Pháp.

ND chính

Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913): vẹn toàn nhân, trình diễn đổi thay, vẹn toàn nhân thất bại, ý nghĩa sâu sắc.

Xem thêm: truyen xuyen nhanh

Sơ thiết bị tư duy

Sơ thiết bị trí tuệ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)