tổng từ 1 đến 100

Khách

Khách

Bạn đang xem: tổng từ 1 đến 100

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Hoả Tinh Liêm Châu

Minh Hiền

19 mon 9 năm ngoái khi 7:59

Dãy số: 1; 2; 3; 4; 5;...;98; 99; 100.

Số số hạng của sản phẩm là:

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 (số)

Tổng những số của sản phẩm là:

( 100 + 1 ) * 100 : 2 = 5050

Đáp số: 5050.

Trần Huyền Trinh

19 mon 9 năm ngoái khi 9:57

Thế Trí Trương

Nguyễn Hoàng Minh

28 mon 11 2021 khi 15:29

Tổng là \(\dfrac{(100+1)(100-1+1)}{2}=\dfrac{101.100}{2}=5050\)

Trịnh Thuỳ Linh

28 mon 11 2021 khi 15:29

Ta thấy: 1+100=2+99=..=101

Như vậy từ 1 đến 100 sẽ có 50 cặp có kết quả = 101

Tổng các số từ 1 đến 100 là:

          101 x 50 = 5050

                       Đáp số: 5050

Trần Nhật Dương

Phạm Trần Cường

13 tháng tư 2017 khi 19:47

so cac sánh la

    ( đôi mươi - 1 ) : 1 +1 = đôi mươi ( sánh )

tong cac sánh la

( đôi mươi + 1 ) x đôi mươi : 2 = 210

             dap sánh : 210

hoangcongthaianh

13 tháng tư 2017 khi 19:44

bằng 200

Aoki Reika

Trần Văn Giáp

13 mon 8 năm nhâm thìn khi 14:50

(1+10)10:2=55

Nhàn Liễu

13 mon 8 năm nhâm thìn khi 14:50

55 nhé bạn! Chuẩn CMNR!

Lê Nhật Ninh

Nguyễn Lê Phước Thịnh

27 mon 3 khi 0:48

a: 4 5 7 10 

11 12 14 16 19

22 23 27 29 30

31 32 35 36 38 39 40

41 45 46 49 50

53 54 56 58 60

61 65 66 67 69

71 72 74 78 80

81 83 85 87 88 90

93 94 99 100

b: 

Số nhỏ nhắn nhất có một chữ số là 1

Số nhỏ nhắn nhất sở hữu 2 chữ số là 10

Số lớn số 1 có một chữ số là 9

Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là 99

6 tháng tư khi 15:15

Đáp án bài bác trên đây nhé chúng ta !

a: 4 5 7 10 

11 12 14 16 19

22 23 27 29 30

31 32 35 36 38 39 40

41 45 46 49 50

53 54 56 58 60

61 65 66 67 69

71 72 74 78 80

81 83 85 87 88 90

93 94 99 100

b: 

Số nhỏ nhắn nhất có một chữ số là 1

Số nhỏ nhắn nhất sở hữu 2 chữ số là 10

Số lớn số 1 có một chữ số là 9

Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là 99

Minh Lệ

Minh Lệ CTVVIP 16 tháng tư khi 15:57

Ngô chống Hùng

16 tháng tư khi 15:59

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

Ng KimAnhh

3 tháng tư khi 18:56

a) 24,37,42,45

B) Tổng là: 24 + 45 = 69

hoang diep linh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

14 mon 9 năm ngoái khi 13:19

Có toàn bộ số số lẻ là: 

(2001-1):2+1=1001 (số lẻ)

Có vớ cá số số chẵn là: 

(2000-2):2+1=1000 (số chẵn)

Tổng của những số lẻ là:

(2001+1)x1001:2= 1002001

Tổng của những số chẵn là:

(2000+2)x1000:2=1001000

--> Tổng của những số lẻ rộng lớn tổng của những số chẵn là: 

1002001-1001000=1001 (đơn vị)

Phạm Thu Huyền

Aboncadel