Tổng Hợp

cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? Gồm nhiều ngành khác nhau. Có các sản phẩm rất đa dạng. Phức tạp về trình độ khoa học

kinh tuyến 100 độ tây là ranh giới của

Kinh tuyến 1000T là ranh giới của A. Dãy núi Cooc-đi-e với vùng đồng bằng Trung tâm. B. Vùng đồng bằng Trung tâm với dãy núi A-pa-lat. C. Dãy núi Cooc-đi-e với dãy núi A-pa-lat. D. Dãy núi Apalat với đại dương Đại Tây Dương.

trình bày cấu trúc địa hình nam mĩ

Trình bày cấu trúc địa hình của khu vực Nam Mĩ?

vì sao nông nghiệp đàng trong phát triển hơn đàng ngoài

Vì sao đến nửa đầu thể kỉ XVIII, kinh tế nông nghiệp ở Đàng Trong còn có điều kiện phát triển?. vùng đất Đàng Trong mới được khai thác, đất đai nhiều, màu

thuận lợi và khó khăn khi việt nam gia nhập asean

Trình bày địa hình của châu Á?

dân cư bắc mĩ có đặc điểm phân bố

Dân cư Bắc Mĩ có đặc điểm phân bố là A. Rất đều. B. Đều. C. Không đều. D. Rất không đều.

đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là