tổ chức lãnh thổ công nghiệp nhằm mục đích để

Câu hỏi:

26/04/2020 3,927

A. Thúc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và tiến bộ hóa khu đất nước 

Bạn đang xem: tổ chức lãnh thổ công nghiệp nhằm mục đích để

B. Sử dụng hợp lý và phải chăng những nguồn lực có sẵn sẵn với nhằm mục tiêu đạt lợi nhuận cao về tài chính - xã hội và môi trường xung quanh. 

Đáp án chủ yếu xác

C. Sắp xếp, kết hợp trong những quy trình và hạ tầng phát triển công nghiệp bên trên một bờ cõi. 

D. Tăng cường góp vốn đầu tư hạ tầng vật hóa học – chuyên môn nhằm cách tân và phát triển khu đất nước

Đáp án B

Tổ chức bờ cõi công nghiệp nhằm mục tiêu mục tiêu để: Sử dụng hợp lý và phải chăng những nguồn lực có sẵn sẵn với nhằm mục tiêu đạt lợi nhuận cao về tài chính - xã hội và môi trường xung quanh.(Khái niệm, SGK/125 Địa 12)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiềm năng thủy năng lượng điện lớn số 1 của VN triệu tập bên trên khối hệ thống sông

A. Sông Hinh.

B. Tỉnh Thái Bình.

C. Hồng.

D. Đồng Nai.

Câu 2:

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

(Đơn vị: Triệu người)

(Nguồn: Niên giám tổng hợp VN 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng vào lúc đối chiếu tỉ trọng dân trở thành thị của một trong những vương quốc, năm 2017?

A. Thái Lan thấp rộng lớn Phi-lip-pin.

B. Thái Lan cao hơn nữa Ma-lai-xi-a 

C. Ma-lai-xi-a cao hơn nữa In-đô-nê-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a thấp rộng lớn Phi-lip-pin.

Câu 3:

Chế phỏng nước của khối hệ thống sông ngòi VN dựa vào vào

A. Điểm sáng địa hình.

B. phía loại chảy. 

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

C. phỏng lâu năm của những dòng sông.

D. chính sách mưa theo đòi mùa

Câu 4:

Vùng hải dương VN biết bao mối cung cấp lợi thủy hải sản với tổng trữ lượng nhập khoảng

A. 3-3,5 triệu tấn.

B. 3,9-4,0 triệu tấn.

C. 2-3 triệu tấn.

D. bên trên 4,0 triệu tấn.

Câu 5:

Theo cơ hội phân loại hiện tại hành, VN có

A. 2 group với 19 ngành công nghiệp.

B. 4 group với 23 ngành công nghiệp. 

C. 3 group với 29 ngành công nghiệp.

D. 5 group với 32 ngành công nghiệp

Câu 6:

Trên bờ cõi VN, số dòng sông với chiều lâu năm kể từ 10km trở lên trên là

A. 3620.

B. 3260.

C. 2630.

D. 2360.

Câu 7:

Trung tâm công nghiệp nào là tại đây với ý nghĩa trang phương?

A. TP Hải Phòng, Cần Thơ.

B. thủ đô, TP Hải Phòng. 

C. TP Đà Nẵng, TP. Xì Gòn.

Xem thêm: lieu trai chi di

D. Thái Nguyên, Việt Trì.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK