tổ chức bộ máy nhà nước phù nam

Với Giải SGK Lịch sử 10 Câu chất vấn trang 102 Lịch sử 10 nhập Bài 17: Văn minh Phù Nam Sách giáo khoa Lịch sử 10 Chân trời phát minh hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt nhập SGK Lịch sử 10 Câu chất vấn trang 102 Lịch sử 10.

SGK Lịch sử 10 Câu chất vấn trang 102 Lịch sử 10

Bạn đang xem: tổ chức bộ máy nhà nước phù nam

Câu chất vấn trang 102 Lịch Sử 10: Nêu quy mô tổ chức triển khai máy bộ non sông Phù Nam.

Lời giải:

- Nhà nước Phù Nam Ra đời vào tầm đầu thế kỉ I, tồn bên trên cho tới thế kỉ VII.

- Nhà nước Phù Nam mang tính chất hóa học của phòng nước chuyên nghiệp chế cổ kính phương Đông:

+ Đứng đầu là vua tóm cả sang trọng và thần quyền.

+ Giúp việc mang đến vua là những quan liêu lại nhập khối hệ thống tổ chức chính quyền.

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Xem thêm thắt câu nói. giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Câu chất vấn trang 101 Lịch Sử 10: Điều khiếu nại đương nhiên sở hữu tác động ra làm sao tới việc tạo hình văn minh Phù Nam?

Câu chất vấn trang 101 Lịch Sử 10: Hãy nêu những hạ tầng tạo hình văn minh Phù Nam về người ở và xã hội.

Câu chất vấn trang 102 Lịch Sử 10: Dựa nhập kiến thức và kỹ năng đang được học tập và để ý Hình 17.2, cho biết thêm văn hóa truyền thống chặn Độ tác động ra làm sao tới việc tạo hình và cải tiến và phát triển của văn hóa truyền thống Phù Nam.

Câu chất vấn trang 103 Lịch Sử 10: Nêu những trở nên tựu cơ phiên bản về cuộc sống vật hóa học của dân cư Phù Nam.

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

Câu chất vấn trang 103 Lịch Sử 10: Hãy lập bảng những trở nên tựu vượt trội của văn bản thân Phù Nam.

Luyện tập dượt trang 104 Lịch Sử 10: Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên hạ tầng nào? Yếu tố biển khơi và kinh tế tài chính biển khơi hiệu quả ra làm sao tới việc tạo hình và cải tiến và phát triển của văn minh Phù Nam?

Vận dụng trang 104 Lịch Sử 10: Em hãy thuế tầm và trình làng một trong những tư liệu về nền văn minh Phù Nam.