tính tổng s=1+2+3+...+n cho đến khi s 10^8

Câu hỏi:

10/05/2020 55,870

C. While S < 1.0E8 do

Bạn đang xem: tính tổng s=1+2+3+...+n cho đến khi s 10^8

Đáp án chủ yếu xác

Cấu trúc câu mệnh lệnh While- vì thế với dạng:

   While <điều khiếu nại > do < câu lệnh>;

   Ý nghĩa: Câu mệnh lệnh được triển khai Khi ĐK được thỏa mãn nhu cầu. Do vậy từng đợt triển khai câu mệnh lệnh nó sẽ bị đánh giá ĐK, đích thị tiếp tục triển khai, sai thì giới hạn vòng lặp.

   Mà ĐK của bài bác là S>108 vì vậy nó sẽ bị đánh giá S< 108 thì tính tổng cho tới Khi S>108 thì giới hạn. Trong Pascal S< 108 được ghi chép là S< 1.0E8.

   Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải vấn đề nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho thấy thêm thành quả của đoạn công tác bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 vì thế write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một số trong những 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một số trong những 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Vòng lặp While – vì thế kết thúc đẩy Khi nào

A. Khi một ĐK mang đến trước được thỏa mãn

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm ra Output

D. Tất cả những phương án

Câu 4:

Việc thứ nhất nhưng mà câu mệnh lệnh While ... vì thế cần thiết triển khai là gì?

A. Thực hiện nay < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số đợt không biết trước:

A. While < ĐK > đồ sộ < câu mệnh lệnh >;

B. While < ĐK > đồ sộ < câu mệnh lệnh 1 > vì thế < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > vì thế ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > vì thế < câu mệnh lệnh >;

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số đợt lặp không biết trước?

A. Ngày tắm nhì lần

B. Học bài bác cho đến Khi nằm trong bài

C. Mỗi tuần chuồn cửa hàng sách một lần

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

D. Ngày tiến công răng 2 lần