tính tổng các số từ 1 đến 100

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Hoả Tinh Liêm Châu

Minh Hiền

19 mon 9 năm ngoái khi 7:59

Dãy số: 1; 2; 3; 4; 5;...;98; 99; 100.

Số số hạng của sản phẩm là:

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 (số)

Tổng những số của sản phẩm là:

( 100 + 1 ) * 100 : 2 = 5050

Đáp số: 5050.

Trần Huyền Trinh

19 mon 9 năm ngoái khi 9:57

Thế Trí Trương

Nguyễn Hoàng Minh

28 mon 11 2021 khi 15:29

Tổng là \(\dfrac{(100+1)(100-1+1)}{2}=\dfrac{101.100}{2}=5050\)

Trịnh Thuỳ Linh

28 mon 11 2021 khi 15:29

Ta thấy: 1+100=2+99=..=101

Như vậy từ 1 đến 100 sẽ có 50 cặp có kết quả = 101

Tổng các số từ 1 đến 100 là:

          101 x 50 = 5050

                       Đáp số: 5050

Trần Nhật Dương

Phạm Trần Cường

13 tháng tư 2017 khi 19:47

so cac ví la

    ( trăng tròn - 1 ) : 1 +1 = trăng tròn ( ví )

tong cac ví la

( trăng tròn + 1 ) x trăng tròn : 2 = 210

             dap ví : 210

hoangcongthaianh

13 tháng tư 2017 khi 19:44

bằng 200

Aoki Reika

Trần Văn Giáp

13 mon 8 năm nhâm thìn khi 14:50

(1+10)10:2=55

Nhàn Liễu

13 mon 8 năm nhâm thìn khi 14:50

55 nhé bạn! Chuẩn CMNR!

Lê Nhật Ninh

Nguyễn Lê Phước Thịnh

27 mon 3 khi 0:48

a: 4 5 7 10 

11 12 14 16 19

22 23 27 29 30

31 32 35 36 38 39 40

41 45 46 49 50

53 54 56 58 60

61 65 66 67 69

71 72 74 78 80

81 83 85 87 88 90

93 94 99 100

b: 

Số nhỏ nhắn nhất có một chữ số là 1

Số nhỏ nhắn nhất đem 2 chữ số là 10

Số lớn số 1 có một chữ số là 9

Số lớn số 1 đem 2 chữ số là 99

6 tháng tư khi 15:15

Đáp án bài bác trên đây nhé chúng ta !

a: 4 5 7 10 

11 12 14 16 19

22 23 27 29 30

31 32 35 36 38 39 40

41 45 46 49 50

53 54 56 58 60

61 65 66 67 69

71 72 74 78 80

81 83 85 87 88 90

93 94 99 100

b: 

Số nhỏ nhắn nhất có một chữ số là 1

Số nhỏ nhắn nhất đem 2 chữ số là 10

Số lớn số 1 có một chữ số là 9

Số lớn số 1 đem 2 chữ số là 99

Minh Lệ

Minh Lệ CTVVIP 16 tháng tư khi 15:57

Ngô vịn Hùng

16 tháng tư khi 15:59

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

Ng KimAnhh

3 tháng tư khi 18:56

a) 24,37,42,45

B) Tổng là: 24 + 45 = 69

hoang diep linh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

14 mon 9 năm ngoái khi 13:19

Có toàn bộ số số lẻ là: 

(2001-1):2+1=1001 (số lẻ)

Có vớ cá số số chẵn là: 

(2000-2):2+1=1000 (số chẵn)

Tổng của những số lẻ là:

(2001+1)x1001:2= 1002001

Tổng của những số chẵn là:

(2000+2)x1000:2=1001000

--> Tổng của những số lẻ rộng lớn tổng của những số chẵn là: 

1002001-1001000=1001 (đơn vị)

Phạm Thu Huyền

Aboncadel