thuật ngữ bộ

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu chất vấn Đáp án và câu nói. giải

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu chất vấn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Cửa hàng tài liệu quan lại hệ

Đáp án và câu nói. giải

đáp án đúng: C

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người tiêu dùng sản phẩm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt nào là tại đây ko nên là hệ QT CSDL quan lại hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm thi công những CSDL quan lại hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan lại hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những việc cai quản lí đem chứa chấp những mối liên hệ trong số những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

Thuật ngữ “miền” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá phiên bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ?

A. Sắp xếp những phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:
  • Trong hệ CSDL mối liên hệ, miền là:
  • Mô hình phổ cập nhằm thi công CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan lại hệ?
  • Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?
  • Phát biểu nào là trong số tuyên bố sau là sai Lúc nói đến miền?
  • Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng bại ko nên là 1 trong mối liên hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Khẳng lăm le nào là là sai Lúc nói đến khoá?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin yêu học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Cửa hàng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Cửa hàng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu