thời văn lang người đứng đầu liên minh 15 bộ là

Lời giải: Ta đem, hàng đầu liên minh 15 cỗ là người dân có chức quyền tối đa, tuy nhiên người dân có chuyên dụng cho tối đa là vua.

-> Đáp án: Vua Hùng 

Bạn đang xem: thời văn lang người đứng đầu liên minh 15 bộ là

CHúc bàn sinh hoạt đảm bảo chất lượng nhé!

nhatminhbuithien2010....the.king.of.chess.

----------Nếu hoặc thì cho chính bản thân hoặc nhất nhé~!-----------.

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

5

4 vote