thiên nhiên phần lãnh thổ phía bắc

Câu hỏi:

12/07/2019 50,256

A. Nhiệt đới độ ẩm gió mùa rét sở hữu mùa ướp lạnh.

Bạn đang xem: thiên nhiên phần lãnh thổ phía bắc

Đáp án chủ yếu xác

C. Cận nhiệt độ đơi hải dương.

D. Nhiệt đới châu lục thô.

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ phiên bản.

Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiên nhiên phần bờ cõi phía Nam( kể từ sản phẩm Bạch Mã trở vào) đặc thù mang lại vùng khí hậu?

A. Nhiệt đới độ ẩm gió mùa rét sở hữu ngày đông lạnh

B. Cận xích đạo dông tố mùa

C. Cận nhiệt độ đơi hải dương

D. Nhiệt đới châu lục khô

Câu 2:

Đặc điểm và nhiệt độ chừng của nhiệt độ phần bờ cõi phía Nam (từ sản phẩm Bạch Mã trở vào) là

A. Nhiệt chừng khoảng bên trên 20°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm rộng lớn.

B. Nhiệt chừng khoảng bên trên 20°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ.

C. Nhiệt chừng khoảng bên trên 25°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm rộng lớn.

D. Nhiệt chừng khoảng bên trên 25°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ.

Câu 3:

Thiên nhiên VN sở hữu sự phân hóa theo hướng này sau đây?

A. Bắc – Nam, Đông Bắc - Tây Nam và bám theo chừng cao.

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

B. Bắc – Nam, Đông – Tây và bám theo chừng cao.

C. Bắc – Nam, Đông – Tây và Đông Bắc - Tây Nam.

D. Đông – Tây và Đông Bắc - Tây Nam và bám theo chừng cao.

Câu 4:

Ở phần bờ cõi phía Nam (từ sản phẩm Bạch Mã trở vào), điểm xuất hiện nay loại rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô tối đa là 

A. Đông Nam Sở.

B. Cực Nam Trung Sở.

C. Vùng ven bờ biển miền Trung.

D. Tây Nguyên.

Câu 5:

Đặc điểm nhiệt độ chừng này tiếp sau đây không cần của nhiệt độ phần bờ cõi phía Nam( kể từ sản phẩm Bạch Mã trở vào)?

A. Nền nhiệt độ chừng thiên về nhiệt độ xích đạo.

B. Nhiệt chừng khoảng bên trên 20°C.

C. Trong 2-3 mon nhiêt chừng khoảng thấp rộng lớn 18°C.

D. Biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ.

Câu 6:

Đặc điểm và nhiệt độ chừng của nhiệt độ phần bờ cõi phía Bắc (từ sản phẩm Bạch Mã trở ra) là

A. Nhiệt chừng khoảng bên trên 20°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm rộng lớn.

B. Nhiệt chừng khoảng bên trên 20°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ.

C. Nhiệt chừng khoảng bên trên 25°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm rộng lớn.

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

D. Nhiệt chừng khoảng bên trên 25°C, biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK