tệp truy cập tuần tự

hint-header

Cập nhật ngày: 09-09-2022

Bạn đang xem: tệp truy cập tuần tự


Chia sẻ bởi: phạm ngọc minh


Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp truy vấn tuần tự

Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là bại liệt nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo lần lượt toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại liệt.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu hình chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Chủ đề liên quan

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là bại liệt nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo lần lượt toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại liệt.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu hình chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Trong Pascal, triển khai công tác VD_bt1_txt tiếp sau đây tiếp tục ghi thành quả nào là trong số thành quả mang lại tiếp sau đây nhập tệp văn bạn dạng BT1.TXT ?

Trong Pascal, mang lại trước tệp văn bạn dạng BT2.TXT chỉ sở hữu một loại, chứa chấp loại chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay lập tức ở đầu loại. Thực hiện nay công tác VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay thành quả nào là trong số thành quả mang lại tiếp sau đây ?

A

CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

Phát biểu nào là sau đấy là chính với công tác Vi_Du ?
Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ;
Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch) ;
End ;
Close(f) ;
End.

A

Chương trình dùng làm hé hiểu một tệp tiếp tục sở hữu và hiện nay nội dung nhập tệp này lên màn hình hiển thị.

B

Chương trình dùng làm tạo nên một tệp mới mẻ và ghi nội dung nhập kể từ keyboard nhập vào tệp.

C

Chương trình dùng làm hé hiểu một tệp tiếp tục sở hữu và được cho phép bắt gặp toàn cỗ kí tự động sở hữu nhập tệp này lên màn hình hiển thị.

D

Cả 3 xác minh bên trên đều sai.

Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đấy là đúng vào khi khai báo tệp văn bản?

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục hiểu sở hữu dạng:

B

Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

C

Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);

D

Read(<danh sách biến>);

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục ghi sở hữu dạng:

B

Writeln(<danh sách kết quả>,(<biến tệp>);

C

Writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);

D

Writeln(<danh sách kết quả>);

Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động một vừa hai phải truy vấn thẳng.

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phải chăng nhất lúc triển khai những thao tác hiểu tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đóng tệp.

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

C

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Phát biểu nào là sau đấy là sai ?

A

Muốn hiểu / ghi dữ liệu nhập một tệp, sau khoản thời gian gắn phát triển thành tệp với thương hiệu tệp rất cần được triển khai thao tác hé tệp đó;

B

Trong mệnh lệnh hé tệp, cần thiết khai báo thương hiệu tệp nhằm xác lập chính địa điểm tệp bên trên đĩa.

C

Trong mệnh lệnh gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp, cần thiết khai báo thương hiệu tệp nhằm xác lập chính địa điểm tệp bên trên đĩa.

D

Sau khi hé tệp, con cái trỏ tệp ở địa điểm đầu tệp.

Trong Pascal nhằm khai báo tía phát triển thành tệp văn bạn dạng f1, f2, f3 cần dùng cơ hội viết lách nào là sau đây?

D

Var f1:f2:f3:text;C. Gán phát triển thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.D. Gán phát triển thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác hiểu bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Gán phát triển thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

B

Gán phát triển thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán phát triển thành tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán phát triển thành tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác nhập Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời điểm cuối tệp sở hữu cấu hình tiếp tục tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo phát triển thành tệp văn bạn dạng tao nên dùng cú pháp

B

Var <tên phát triển thành tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên phát triển thành tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì phát triển thành tệp văn bạn dạng f1, f2 tao viết

Để thao tác với tệp

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu phát triển thành tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng khá được.

B

Ta nhất thiết nên gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu phát triển thành tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập công tác.

D

Ta nhất thiết nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập công tác.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu phát triển thành tệp tao dùng câu mệnh lệnh

A

<tên phát triển thành tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên phát triển thành tệp>;

C

Assign(<tên phát triển thành tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên phát triển thành tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại phát triển thành tệp f1 tao dùng câu lệnh

Xem thêm: truyện chàng rể quyền thế

Trong PASCAL hé tệp nhằm hiểu tài liệu tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên phát triển thành tệp>);