rewrite tên biến tệp có ý nghĩa gì

Câu hỏi:

09/07/2020 37,175

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp cho tới thương hiệu trở nên tệp

Bạn đang xem: rewrite tên biến tệp có ý nghĩa gì

D. Thủ tục banh thương hiệu nhằm ghi dữ liệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc triển khai những thao tác ghi tài liệu vô tệp :

A. Mở tệp => Gắn thương hiệu tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

B. Mở tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Gán thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C. Gắn thương hiệu tệp => Mở tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

D. Gắn thương hiệu tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Câu 2:

Nếu hàm eoln( ) cho tới độ quý hiếm vày true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí vị trí:

A. Đầu dòng

B. Đầu tệp

C. Cuối dòng

D. Cuối tệp

Câu 3:

Xâu trống rỗng là xâu có tính nhiều năm bằng:

A. 1

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

B. 0

C. 3

D. 4

Câu 4:

Câu mệnh lệnh Assign(<biến tệp> , <tên tệp) ; ý nghĩa gì?

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp cho tới thương hiệu trở nên tệp

B. Thủ tục banh thương hiệu nhằm hiểu dữ liệu

C. Khai báo trở nên tệp

D. Thủ tục đóng góp tệp

Câu 5:

Câu mệnh lệnh dùng làm hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng sở hữu dạng:

A. Read(<tên tệp> , <danh sách kết biến>);

B. Read(<biến tệp> , <danh sách kết biến>);

C. Write(<tên tệp> , <danh sách kết biến>);

D. Write(<biến tệp> , <danh sách kết biến>);

Câu 6:

Viết chương trình:

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

Nhập vào trong 1 xâu kí tự động.

Đếm và in rời khỏi screen số kí tự động là vệt cơ hội sở hữu vô xâu.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK