released nghĩa là gì

/ri'li:s/

Thông dụng

Danh từ

Sự giải bay, sự bay ngoài (điều lo ngại, sầu muộn, bị bệnh...)
Sự thả, sự phóng thích
a release of war prisoners
sự phóng mến tù binh
Sự sản xuất (cuốn sách, phiên bản tin); sự thể hiện phân phối (một loại xe hơi mới nhất...)
Giấy biên lai, giấy má biên nhận
(pháp lý) sự nhượng lại; giấy má nhượng lại
(vật lý) sự tách đi ra, sự nhả đi ra, sự giải phóng
energy release
sự giải tỏa năng lượng
(kỹ thuật) khuôn mẫu ngắt điện
(kỹ thuật) sự tách, sự toá ra
(quân sự) sự ném, sự thả, sự tách (bom); sự há (dù)
Sự xuất ngũ, sự phục viên
(hoá học) sự cất cánh đi ra, sự bay đi ra (hơi)

Ngoại động từ

Làm nhẹ nhàng, thực hiện tách, thực hiện bay ngoài (đau đớn, sầu muộn, bị bệnh...)
Tha, thả, phóng thích
to release a prisoner
tha một người tù
Miễn, thả (nợ...), giải thoát
to release a debt
miễn cho 1 khoản nợ
to release someone from his promise
giải ước cho tới ai
Phát hành (cuốn phim, phiên bản tin cậy...); đăng (tin); thể hiện phân phối (một loại xe hơi mới nhất...)
to release a new film
phát hành một cuốn phim mới
(pháp lý) nhượng bộ, nhượng
(vật lý) tách dòng
(kỹ thuật) nhả khớp, toá đi ra, tách đi ra, tách mạch
to release the brake
nhả phanh
(quân sự) ném, thả, tách (bom); há (dù)
(quân sự) cho tới xuất ngũ, cho tới phục viên
(hoá học) thực hiện cất cánh đi ra, thực hiện bay đi ra (hơi)

hình thái từ

  • V-ing: Releasing
  • V-ed: Released

Chuyên ngành

Môi trường

Sự rò thoát
Bất kỳ việc thực hiện sụp đổ, nhỉ, bơm, xối, bốc toả, buông bỏ sụp đổ, tuôn chảy, tiêm truyền, nhỉ, thanh lọc, vứt quăng quật, hoặc tống khứ hoá hóa học nguy hiểm ngại hoặc những hóa học đặc biệt độc vô môi trường xung quanh.

Cơ - Điện tử

Sự nhả, sự ngắt, sự bay đi ra, khuôn mẫu ngắt mạch, (v)thả, nhả, tách đi ra, ngắt

Cơ khí & công trình

sự xả (nước)
pre-release
sự xả nước (trong hồ nước để tiếp lũ)
release of power production
sự xả nước nhằm phân phát điện

Hóa học tập & vật liệu

sự tách ra

Toán & tin cậy

hoạt động vì thế rơle

Vật lý

cấu khởi động
cấu ngắt
instantaneous release
cấu ngắt tức thời
cấu nhả (cửa sập máy ảnh)

Xây dựng

buông
sự buông ra

Điện

cơ cấu ngắt (mạch)
sự tách lối dây

Giải mến VN: Sự tách lối chạc vô máy trước này đã được lưu giữ nhằm nối lối chạc liên hệ vô khối hệ thống điện thoại cảm ứng tự động hóa. Sự tách lối chạc liên hệ của sản phẩm vô khối hệ thống điện thoại cảm ứng gửi mạch tay.

Điện tử & viễn thông

sự giải thoát

Điện lạnh

sự lan ra

Kỹ thuật công cộng

bản phân phát hành
bug fix release
bản sản xuất sửa lỗi
major release
bản sản xuất chính
PLR (programlibrary release)
bản sản xuất tủ sách chương trình
program library release (PLR)
bản sản xuất tủ sách chương trình
software release
bản sản xuất phần mềm
bộ nhả
lượng nước xả (qua tuabin xí nghiệp thủy điện)
khớp ly hợp
nhả khớp
clutch release stop
cữ ngăn nhả khớp
clutch release stop
ổ sở hữu cữ nhả khớp
release bearing
cữ ngăn nhả khớp
release bearing
ổ sở hữu cữ nhả khớp
release bearing
ổ trục nhả khớp
release catch
cơ cấu nhả khớp
release rod
thanh nhả khớp
release-bearing hub
ống quấn cữ nhả khớp
release-bearing sleeve
ống lót cữ nhả khớp
nhả
giải phóng

Giải mến VN: Ví dụ giải tỏa khoáng sản hoặc bộ nhớ lưu trữ sau khi sử dụng xong xuôi.

Bạn đang xem: released nghĩa là gì

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Early Device Release (EDR)
giải phóng sớm thiết bị
effective of release
hiệu ứng giải phóng
energy release
giải phóng năng lượng
guard release
sự giải tỏa canh giữ
heat release
sự giải tỏa nhiệt
ICR (independentcomponent release)
sự giải tỏa bộ phận phụ thuộc
independent component release (ICR)
sự giải tỏa bộ phận phụ thuộc
premature release
giải phóng sớm
Release (REL)
tin báo giải phóng
Release - Guard Signal (RLG)
tín hiệu kháng hồi phục, kháng giải tỏa lối thông
release lever
sự giải phóng
Software Release Letter (SRL)
tín hiệu giải tỏa phần mềm
nới lỏng

Giải mến EN: In micromotion studies, the elemental motion of relinquishing control of an object.

Giải mến VN: Trong phân tích vi vận động, một vận động bộ phận chỉ việc thả lỏng một vật thể.

phiên bản
candidate release
phiên phiên bản ứng cử
general release
phiên phiên bản chung
next release
phiên phiên bản kế tiếp tiếp
preview release
phiên phiên bản coi trước
previous release
phiên phiên bản trước
release notes
thông tin cậy về phiên bản
release number
số hiệu phiên bản
release position
số hiệu phiên bản
SVR4 (UnixSystem V Release 4)
hệ quản lý và điều hành Unix V phiên phiên bản 4
test release
phiên phiên bản kiểm tra
test version, edition, release
phiên phiên bản kiểm tra
sự cơ hội ly
sự cắt
sự chia
sự giải phóng
guard release
sự giải tỏa canh giữ
heat release
sự giải tỏa nhiệt
ICR (independentcomponent release)
sự giải tỏa bộ phận phụ thuộc
independent component release (ICR)
sự giải tỏa bộ phận phụ thuộc
sự lỏng ra
sự ngắt
instantaneous release
sự ngắt tức thời
no-volt release
sự ngắt ko năng lượng điện áp
sự nhả
sự phân phát thải
sự tách
forward release
sự tách trước
sự thả
sự thải ra
sự toá ra
sự bay ra
thả ra
tháo
dump (relief, release by-pass) valve
van tháo
ice cube release
cái toá [dỡ] đá lập phương
ICR (independentcomponent release)
sự toá thành phần phụ thuộc
independent component release (ICR)
sự toá thành phần phụ thuộc
mold release agent
chất toá khuôn
mould release agent
chất toá khuôn
mould release agent
chất trợ toá khuôn
mould release agent
hợp hóa học toá toá khuôn
release agent
chất trợ toá khuôn
release from the mould
sự toá khuôn
release of forms
sự toá ván khuôn
release valve
van toá nước
to release the screw
tháo ốc
to release the screw
tháo ốc, vặn lỏng ốc
trim panel release tool
dụng cụ toá tấm trang trí

Kinh tế

ấn hành
ấn xuất bản
biên lai
freight release
biên lai xác nhận tiếp tục trả vận phí
biên nhận
cho phân phối ra
cho tồn tại (một cuốn sách, một tập san...)
cho phép
release for shipment
sự cho tới phép
release for shipment
sự được cho phép đi ra cảng
cho phổ biến
cho qua loa (của hải quan)
customs release
sự cho tới qua loa của hải quan
cho ra
chuyển nhượng
công bố
đưa ra
đưa đi ra bán
giải
freight release
giấy giải lan hàng
release clause
điều khỏan giải tỏa
release funds (to...)
giải ngân
release funds (to...)
giải lan vốn
release of ngân hàng account
sự giải lan chi phí gởi ngân hàng
release of gold (forexport)
sự giải lan trấn áp xuất khẩu vàng
release of goods against payment
giải phóng mặt hàng khi thanh toán
release of goods against payment
giải phóng mặt hàng khi thanh toán giao dịch (tiền hàng)
release someone from a promise (to...)
giải ước cho tới ai
giải phóng
release of goods against payment
giải phóng mặt hàng khi thanh toán
release of goods against payment
giải phóng mặt hàng khi thanh toán giao dịch (tiền hàng)
giải tỏa
freight release
giấy giải lan hàng
release clause
điều khỏan giải tỏa
release funds (to...)
giải lan vốn
release of ngân hàng account
sự giải lan chi phí gởi ngân hàng
release of gold (forexport)
sự giải lan trấn áp xuất khẩu vàng
giải trừ
hiệu suất
nhượng lại
nhượng lại (tài sản...)
nới ra
phát hành
release form
hình thức được phân phát hành
release form
hình thức phân phát hành
release note
giấy triệu chứng phân phát hành
phim hình ảnh trình chiếu
phóng thích
sự cho tới đi
sự thể hiện bán
sự giải thoát
sự giải trừ
sự diệt bỏ
sự miễn
sự há ra
sự nhượng lại (tài sản...)
sự phân phát hành
sự phóng thích
sự kể từ quăng quật (quyền lợi...)
tách ra
thả
từ quăng quật (quyền lợi...)
tung ra
xuất bản
xuất ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absolution , acquittal , acquittance , charge , clemency , commute , deliverance , discharge , emancipation , exemption , exoneration , floater , freedom , freeing , let-off , liberation , liberty , lifeboat , lifesaver , manumission , relief , spring , turnout , walkout , announcement , flash * , handout , issue , leak , news , notice , offering , proclamation , propaganda , publicity , story
verb
absolve , acquit , bail out , cast loose , clear , commute , deliver , discharge , disengage , dispense , drop , emancipate , exculpate , excuse , exempt , exonerate , extricate , không lấy phí , give off , give out , go easy on , issue , leak , let off , let off steam , let up on , liberate , loose , loosen , manumit , open up , phối at large , phối không lấy phí , phối loose , spring , surrender , take out , turn loose , turn out , unbind , unchain , undo , unfasten , unfetter , unleash , unloose , unshackle , untie , vent , wipe slate clean , yield , give , give forth , let out , send forth , throw off , disburden , disembarrass , disencumber , relieve , shake off , unburden , cashier , terminate , bail , disband , eliminate , emit , freedom , let go , mitigate , news , pardon , parole , publication , publish , ransom , relinquish , remit , rescue , story , trip , uncork

Từ trái khoáy nghĩa