quốc gia đông nam á nào chịu ảnh hưởng văn minh trung hoa nhiều hơn các nước trong khu vực

Với giải Câu 12 trang 56 SBT Lịch sử 10 Kết nối học thức cụ thể nhập Bài 9: Trung tâm tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích luyện nhập SBT Sử 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Lịch sử 10 Bài 9: Trung tâm tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại

Bạn đang xem: quốc gia đông nam á nào chịu ảnh hưởng văn minh trung hoa nhiều hơn các nước trong khu vực

Câu 12 trang 56 SBT Lịch Sử 10: Ở chống Khu vực Đông Nam Á, vương quốc nào là Chịu đựng tác động của văn minh Trung Hoa nhiều hơn thế nữa cả?

A. nước Việt Nam.

B. Thái Lan.

C. Ma-lai-xi-a.

D. Mi-an-ma.

Lời giải:

Đáp án đích là: A

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích luyện Lịch sử 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 1.1 trang 54 SBT Lịch Sử 10: Vị trí địa lí chống Khu vực Đông Nam Á đem điểm gì nổi bật?...

Câu 1.2 trang 54 SBT Lịch Sử 10: Địa hình Khu vực Đông Nam Á bao gồm...

Câu 2 trang 54 SBT Lịch Sử 10: Với địa điểm địa lí đặc trưng, điểm nổi trội của chống Khu vực Đông Nam Á nhập tiến bộ trình trở nên tân tiến nền văn minh là gì?...

Câu 3 trang 54 SBT Lịch Sử 10: Tư liệu sau đây hùn em biết điều gì về ĐK bất ngờ của chống Đông Nam Á?...

Câu 4 trang 55 SBT Lịch Sử 10: Ý nào là bên dưới đây không phản ánh đích nội dung tư liệu 3, 4 (Lịch Sử 10, tr. 81)?...

Câu 5 trang 55 SBT Lịch Sử 10: Nền văn minh phiên bản địa ở chống Khu vực Đông Nam Á là...

Câu 6 trang 55 SBT Lịch Sử 10: Vùng khu đất tạo hình Vương quốc mặt hàng hải Sri Vi-giay-a (thế kỉ VII - XIII) thời buổi này nằm trong vương quốc nào?...

Câu 7 trang 55 SBT Lịch Sử 10: Một trong mỗi vương quốc cổ bên trên bờ cõi nước Việt Nam cũng rất được xem là một quốc gia mặt hàng hải mạnh mẽ ở chống Khu vực Đông Nam Á khoảng chừng 7 thế kỉ đầu Công nguyên vẹn là...

Xem thêm: thế thân truyện

Câu 8 trang 55 SBT Lịch Sử 10: Các ngữ hệ đa số ở chống Khu vực Đông Nam Á bao gồm:...

Câu 9 trang 56 SBT Lịch Sử 10: Tổ chức xã hội cơ phiên bản tạo hình nên những nền văn minh ở Khu vực Đông Nam Á là gì?...

Câu 10 trang 56 SBT Lịch Sử 10: Nền văn minh kể từ phía bên ngoài đem tác động sớm và thâm thúy cho tới chống Khu vực Đông Nam Á là...

Câu 11 trang 56 SBT Lịch Sử 10: Khai thác Tư liệu 5 (Lịch Sử 10, tr. 82) và cho biết thêm dân cư Khu vực Đông Nam Á tiếp nhận tác động của văn minh bấm Độ trải qua phương pháp nào là là công ty yếu?...

Bài luyện 2 trang 57 SBT Lịch Sử 10: Ghép những hình hình họa ở phía bên trái với dù chữ ở ở bên phải sao cho tới thích hợp về nội dung lịch sử vẻ vang...

Bài luyện 3 trang 57 SBT Lịch Sử 10: Hoàn trở nên bảng bám theo khêu ý sau đây về những tác dụng của ĐK bất ngờ tới sự tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á...

Câu 4.1 trang 58 SBT Lịch Sử 10: Khai thác Hình 6 (Lịch Sử 10, tr. 80), hãy lập và hoàn thiện bảng tổng hợp bám theo khêu ý sau đây về những ngữ hệ và group ngôn từ đa số ở những vương quốc Khu vực Đông Nam Á...

Câu 4.2 trang 58 SBT Lịch Sử 10: Từ sản phẩm của Bài luyện phần 4.1, em rút đi ra phán xét gì về Điểm lưu ý dân cư, tộc đứa ở Đông Nam Á? Đặc điểm bại đem tác dụng thế nào cho tới văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại?...

Bài luyện 5 trang 58 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng tóm lược về hạ tầng tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á (theo khêu ý bên dưới đây)...

Câu 6.1 trang 58 SBT Lịch Sử 10: Lập và hoàn thiện bảng (theo khêu ý bên dưới đây) về những tác động của văn minh bấm Độ, văn minh Trung Hoa so với Khu vực Đông Nam Á...

Câu 6.2 trang 58 SBT Lịch Sử 10: Tìm hiểu và nêu một số trong những ví dụ đã cho chúng ta thấy tác động của văn minh bấm Độ, văn minh Trung Hoa ở nước Việt Nam...

Bài luyện 7 trang 58 SBT Lịch Sử 10: Em hãy phân tích và lý giải vì như thế sao hình hình họa bó lúa vàng được đặt tại địa điểm trung tâm lá cờ của Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á - ASEAN (như hình bên)?...

Xem tăng những bài xích giải SBT Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức hay, cụ thể khác:

Đề đánh giá cuối học tập kì 1

Bài 9: Trung tâm tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại

Xem thêm: người truyền ký ức

Bài 10: Hành trình trở nên tân tiến và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á (thời kì cổ - trung đại)

Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên nước nhà Việt Nam

Bài 12: Văn minh Đại Việt