phương pháp nào sau đây

Câu hỏi:

10/02/2020 5,747

A. Phương pháp dung phù hợp tế bào trần không giống loài

Bạn đang xem: phương pháp nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

B. Phương pháp kinh nghiệm di truyền

C. Phương pháp khiến cho đột biến hóa kết phù hợp với lựa chọn lọc

D. Phương pháp nhân bạn dạng vô tính vì thế kinh nghiệm fake nhân

Chọn đáp án A

* Trong những cách thức bên trên, dung phù hợp tế bào trần mang lại con cái lai đem tương đối đầy đủ vật hóa học DT của tất cả nhị mặt mày phụ huynh.

Kĩ thuật DT hoàn toàn có thể tạo ra con cái lai đem Điểm lưu ý của 2 loại không giống nhau tuy nhiên con cái lai này sẽ không đem tương đối đầy đủ Điểm lưu ý DT của tía và u.

Phương pháp C, D chỉ dẫn đến con cái lai đem Điểm lưu ý của một phía tía hoặc mẹ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ một phôi rán với loại ren AaBb, vì thế cách thức ghép truyền phôi hoàn toàn có thể dẫn đến rán non với loại gen

A. aabb.

B. aaBB

C. Aabb.

D. AaBb.

Câu 2:

Nuôi ghép phân tử phấn của cây với loại ren AaBBDd thì tiếp tục nhận được từng nào loại thuần chủng?

A. 2.

B. 6

C. 4.

D. 8

Câu 3:

Phương pháp này tại đây hoàn toàn có thể được phần mềm muốn tạo rời khỏi loại vật đem Điểm lưu ý của nhị loài?

A. Nuôi ghép phân tử phấn.

B. Gây đột biến hóa gen

C. Nhân bạn dạng vô tính

D. Dung phù hợp tế bào trần

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Câu 4:

Quá trình này tại đây không nằm trong technology tế bào?

A. Dung phù hợp tế bào trần không giống loài

B. Nhân bạn dạng vô tính rán Đôly

C. Nuôi ghép phân tử phấn, tiếp sau đó khiến cho lưỡng bội hóa muốn tạo loại lưỡng bội.

D. Chuyển ren kể từ tế bào của loại vật này vô tế bào của loại vật không giống.

Câu 5:

Tiến hành nuôi phân tử phấn của cây với loại ren AaBbDd muốn tạo loại thuần chủng. Theo lí thuyết, hoàn toàn có thể nhận được tối nhiều từng nào loại thuần?

A. 2

B. 8

C. 4

D. 16

Câu 6:

Giả sử với nhị cây không giống loại với loại ren AaBBDDEe Người tớ dùng technology tế bào muốn tạo rời khỏi những cây con cái kể từ nhị cây này. Theo lí thuyết, trong số tuyên bố sau về những cây con cái, với từng nào tuyên bố đúng?

I. Các cây con cái được dẫn đến vì thế nuôi ghép tế bào sinh chăm sóc của từng cây với loại ren AaBB hoặc DDEe

II. Nuôi ghép phân tử phấn riêng biệt rẽ của từng cây tiếp sau đó lưỡng bội hóa tiếp tục nhận được 8 loại thuần chủng ccó loại ren không giống nhau.

III. Các cây con cái được dẫn đến vì thế nuôi ghép phân tử phấn của từng cây và khiến cho lưỡng bội hóa với loại ren AABB,  aaBB hoặc DDEE, DDee.

 IV. Cây con cái được dẫn đến vì thế lai tế bào sinh chăm sóc (dung phù hợp tế bào trần) của nhị cây cùng nhau với loại ren AaBBDDEe.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 7:

Từ phôi rán với loại ren DdEe, vì thế cách thức ghép truyền phôi hoàn toàn có thể dẫn đến rán con cái với loại gen

A. DdEe.

B. DDEE.

C. ddee

Xem thêm: vinh hang thanh vuong

D. DDee

TÀI LIỆU VIP VIETJACK