phong lưu thư ngốc

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

7.2/10

1117

Bạn đang xem: phong lưu thư ngốc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma

Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma

8.5/10

17662

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 324
Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia

Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia

8.1/10

11710

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 128
Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

8.1/10

10923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 127
Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

7.6/10

36534

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

8.1/10

51507

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 476
Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

8/10

45091

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

7/10

4166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

7.1/10

8774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

7.3/10

3472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 16
Cô Nàng Quạ Đen

Cô Nàng Quạ Đen

7.9/10

5881

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 72
Nữ phụ ko trộn lẫn

Nữ phụ ko trộn lẫn

8.5/10

55938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Khác

Chương 349
Ngoại Cảm

Ngoại Cảm

9.2/10

37014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 82
Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

7.5/10

25501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 476
Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

7.5/10

175186

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 215
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

7.5/10

473877

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 214
Lôi Phong Hệ Thống

Lôi Phong Hệ Thống

7.5/10

87316

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Bần Cùng Quý Công Chúa

Bần Cùng Quý Công Chúa

7.5/10

36341

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 75
[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

7.5/10

103235

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 148
Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

7.5/10

64790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 124
Cung Đấu Không bằng phẳng Nuôi Cún

Cung Đấu Không bằng phẳng Nuôi Cún

7.5/10

320386

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 89
Tiết Tử Hiên

Tiết Tử Hiên

7.5/10

12656

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 27
Một Đêm

Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

7.5/10

697943

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 139
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

7.5/10

156824

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 171
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

7.5/10

217397

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

C5

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

7.2/10

1117

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma

C324

Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma

8.5/10

17662

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia

Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia

8.1/10

11710

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

C127

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

8.1/10

10923

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

C501

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

7.6/10

36534

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

C476

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

8.1/10

51507

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

C501

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

8/10

45091

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

C42

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

7/10

4166

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

C50

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

7.1/10

8774

Thể loại: Đam Mỹ

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

C16

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

7.3/10

3472

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cô Nàng Quạ Đen

C72

Cô Nàng Quạ Đen

7.9/10

5881

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nữ phụ ko trộn lẫn

C349

Nữ phụ ko trộn lẫn

8.5/10

55938

Thể loại: Truyện Khác

Ngoại Cảm

C82

Ngoại Cảm

9.2/10

37014

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

C476

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

7.5/10

25501

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

C215

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

7.5/10

175186

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

C214

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

7.5/10

473877

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lôi Phong Hệ Thống

C130

Lôi Phong Hệ Thống

7.5/10

87316

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bần Cùng Quý Công Chúa

C75

Bần Cùng Quý Công Chúa

7.5/10

36341

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

C148

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

7.5/10

103235

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ai Yêu Ai

C124

Ai Yêu Ai

7.5/10

64790

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Cung Đấu Không bằng phẳng Nuôi Cún

C89

Cung Đấu Không bằng phẳng Nuôi Cún

7.5/10

320386

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Tiết Tử Hiên

C27

Tiết Tử Hiên

7.5/10

12656

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Một Đêm

C139

Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

7.5/10

697943

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

C171

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

7.5/10

156824

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

C83

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thể loại: Ngôn Tình